Datum zveřejnění: 
12. 12. 2016

VI. ročník konference AWHP (Aspects Of Work Of Helping Profesions) zaměřený na problematiku humanitárních aspektů řešení krizových situací a mimořádných událostí, který uspořádala Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, se uskutečnil 7. října v Praze v Lékařském domě.       

Tentokrát byla akce prezentována jako studentská vědecká konference pod názvem "Zdravotnické a humanitární aspekty řešení krizových situací". Zabývala se především specifickými přístupy v krizovém řízení a ochraně obyvatelstva při řešení rozsáhlých zdravotnických a humanitárních problémů v krizových situacích státními i nestátními organizacemi, analýzou metod, forem a postupů vhodných ke zvládání těchto situací doma i v zahraničí, včetně optimálního zajištění sil a prostředků.       
 

Autor: 
Mgr. Zuzana CIKHARTOVÁ
Zdroj: 
Hasičský a záchranný sbor ČR