Datum zveřejnění: 
10. 12. 2016

Počátky Fakulty architektury ČVUT ovlivnili ještě prvorepublikoví odborníci

V Galerii Jaroslava Fragnera na Betlémském náměstí v Praze probíhá výstava, která se věnuje novodobé historii Fakulty architektury ČVUT.
Pražská fakulta architektury slaví 40 let. Existovala v Praze v rámci techniky už od devatenáctého století a za první republiky pak pod názvem Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství ČVUT (po válce pak Fakulta architektury a pozemního stavitelství), v roce 1960 po velké fúzi zůstala jen Stavební fakulta. Architektura byla jen jedním ze studijních oborů (vedle pozemních a vodních staveb, stavebních konstrukcí, dopravních staveb a geodézie). Toto ponížení oboru je pro totalitní poválečnou éru symptomatické, ostatně po projektantech se požadovalo především navrhování panelových sídlišť, tam moc tvůrčího potenciálu nebylo. V roce 1976 však přece jen vznikla v rámci ČVUT samostatná fakulta architektury. Protože jsem toto období shodou okolností sám zažil, neboť jsem jako student do školy nastoupil o tři roky dříve, zavzpomínám na ta léta. – Vybavuju si především neustálé cestování po Praze, protože školní areál v dejvické Thákurově ulici byl tehdy rozestavěný, v provozu byla jen výšková budova zvaná áčko. Řadu přednášek a cvičení jsme tehdy měli ve staré neoklasicistní škole v Zikově ulici od architekta Antonína Engela.

Autor: 
ZDENĚK LUKEŠ
Zdroj: 
Lidové noviny