Datum zveřejnění: 
8. 12. 2016

HN USPOŘÁDALY KULATÝ STŮL NA TÉMA CHYTRÝCH MĚST. ZÁSTUPCI ČVUT, FIRMY SIEMENS A ČESKÉ SPOŘITELNY SE SHODLI, ŽE PODSTATNÉ JE MÍT DATA O ŽIVOTĚ VE MĚSTĚ A UMĚT JE SPRÁVNĚ VYUŽÍT.

Chytré město neznamená jen elektromobily a budovy se solárními panely na střechách. Je to promyšlená, dlouhodobá urbanistická koncepce, která řeší problém daného města nebo obce jako celku a zaměřuje se na konkrétní problémy, s nimiž se obec potýká.

Diskutující se shodli, že jedním z českých měst, které je prozatím v oblasti smart cities nejdál, je jihočeský Písek. Jako první si nechal zpracovat a schválit koncepci chytrého města. "Ovšem každé město a obec jsou jiné a potřebují něco jiného. Některé je průmyslové, jiné kulturní, každé se potýká s vlastními problémy a potřebuje svá řešení," upozornil Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní pražského ČVUT. Podle Palíška ze Siemensu je nejlepší, když výstavba chytrého města vzniká na zelené louce, tedy když se může stavět něco zcela nového.   

Chytré město nezahrnuje podle něj jen stavby a dopravu, ale počítá také s tím, že v něm budou žít chytří uživatelé. "Chytrý uživatel je ten, který má dostatek informací, jak se chovat co nejlépe, a který má možnost volby. Bude mít informace o tom, v jakém stavu se okolí momentálně nachází, a zvolí optimální nastavení prostředí," dodal Palíšek.            

Autor: 
Zuzana Keményová
Zdroj: 
Hospodářské noviny