Datum zveřejnění: 
7. 12. 2016

Česká asociace ocelových konstrukcí pořádá soutěž Vynikající diplomová práce v oboru ocelových konstrukcí. Ceny asociace se udělují dvoukolově – ve fakultních kolech a v celostátním kole.
Ve fakultních kolech bylo uděleno "Čestné uznání za vynikající diplomovou práci" vždy 3 absolventům z ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB-TU Ostrava, jejichž diplomové práce byly jako vynikající vyhodnoceny fakultní komisí sestavenou pedagogickým pracovníkem každé z těchto univerzit. Toto čestné uznání bylo oceněno finančním darem 1 000 Kč a předplatným časopisu KONSTRUKCE. Následně se těchto 9 ohodnocených diplomantů utkalo v celostátním kole a vítězi, vybranému Výborem ČAOK, byl udělen titul "Vynikající diplomová práce". Tento titul je spojen s finanční odměnou ve výši 5 000 Kč.
 

Zdroj: 
Konstrukce