Datum zveřejnění: 
2. 12. 2016

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek dne 2. prosince 2016 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety 55 profesorů vysokých škol. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Jmenovací dekrety předá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.       

Seznam jmenovaných profesorů:       

doc. Ing. Roman ČMEJLA, CSc.
pro obor: Teoretická elektrotechnika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

doc. Ing. Matouš HILAR, M.Sc., Ph.D.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze 

doc. Ing. Jan HOLUB, Ph.D.
pro obor: Měřicí technika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze      

doc. Ing. Martin ŠTRONER, Ph.D.
pro obor: Geodézie a kartografie
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze      

doc. RNDr. Josef TKADLEC, CSc.
pro obor: Aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze      

 

Zdroj: 
parlamentnilisty.cz