Datum zveřejnění: 
1. 12. 2016

Na zahájení výstavy u příležitosti oslav 40 let obnovení samostatné existence Fakulty architektury jsme zhlédli práce pedagogů a absolventů FA ČVUT.

Výstava představuje 40 let obnovené samostatné Fakulty architektury na pražském ČVUT rekapitulací její historie symbolickou formou výběru 40 staveb pedagogů a absolventů školy, 66 osobností z jejich řad a jmen 4389 absolventů, kteří zde v uplynulých 40 letech studovali.

Výstava i publikace, vydaná k této výstavě, představily historii školy, vývoj výuky architektury, vybraná díla absolventů a pedagogů a připomněly také význačné osobnosti fakulty. Výuka architektury na ČVUT měla a má dlouhou tradici, tvořila vždy přirozenou součást vzdělání techniků a podílela se na ní řada významných českých architektů. V 19. století zde působili například Jiří Fišer, tvůrci Národního divadla Josef Zítek a Josef Schulz, Antonín Balšánek, Josef Fanta nebo Jan Koula.

 

Zdroj: 
www-kulturaok-eu.cz