Datum zveřejnění: 
21. 10. 2016

Viceprezident největší průmyslové společnosti na světě General Electric (GE) John Rice navštívil 20. října 2016 Fakultu strojní ČVUT v Praze poté, co byla podepsána investiční smlouva mezi GE a vládou ČR. Na půdě strojní fakulty (FS) byl přijat rektorem, děkanem FS a děkany dalších fakult.

Host z GE dále navštívil mechatronickou laboratoř, kde každý experiment představuje zhmotnění patentu. Děkan strojní fakulty prof. Valášek mu popsal mechatronickou tuhost, kterou lze užít pro obráběcí stroje, křídla letadel i pro novou generaci chirurgických robotů. Diskuse se z nemalé části týkala fenoménu průmyslového internetu, jak je v USA nazýván Průmysl 4.0, v návaznosti na který otevřela FS nový studijní program Průmysl 4.0.       
Viceprezident GE také zdůraznil svůj zájem podílet se na rozvoji studijních programů ČVUT v Praze, aby bylo vychováno více inženýrů, zaměstnaných jak v GE, tak v dalších oborech. Již nyní zaměstnává GE nejen velké množství absolventů, ale také stávajících studentů ČVUT.      
 

Zdroj: 
feedit.cz