Datum zveřejnění: 
2. 10. 2016

Václav MORAVEC, moderátor:
10 let elektronického mýta v Česku. Zatím se o něj stará rakouská firma Kapsch. A zdá se, že minimálně ještě nějaký ten rok bude. Tisícistránkovou smlouvu v březnu roku 2006 podepsal tehdejší lidovecký ministr dopravy Milan Šimonovský. Odborníci příliš nejásali.      

Václav MORAVEC, moderátor:      

Závěrečným hostem Otázek, bývalý ministr dopravy a bývalý děkan Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze profesor Petr Moos.

Václav MORAVEC, moderátor:
Pane profesore, vy jste v červencovém rozhovoru pro Hospodářské noviny naznačil obavy z, a teď cituji: "Z komplikací ze strany dalších zájemců o dodání mýtné služby." Za jak pravděpodobné považujete, že antimonopolní úřad dá těm dvěma stížnostem, tedy Starostů a nezávislým a Sky Tollu za pravdu?  

Petr MOOS, bývalý ministr dopravy; bývalý děkan Fakulty dopravní ČVUT:
Samozřejmě pro Českou republiku by bylo nejlepší, kdyby z této situace nevyplývala žádná ztráta. Ale na druhou stranu chceme chránit poctivou soutěž a tady samozřejmě z té strany poskytovatelů služby mýtné, je samozřejmě právo, aby se o tuto službu ucházely, v rámci tendru, v rámci řádné soutěže. Takže lze očekávat, že se budou tvrdě bránit.      

Václav MORAVEC, moderátor:
No tam je jedna z těch krajních možností, že by antimonopolní úřad zrušil poslední podepsaný dodatek, že by Kapsch vybíral mýto další tři roky za 5,25 miliardy korun. Jaké kroky by pak muselo přijmout ministerstvo dopravy? Jak byste takovou situaci řešil jako ministr dopravy?   

Petr MOOS, bývalý ministr dopravy; bývalý děkan Fakulty dopravní ČVUT:
To ministerstvo by mělo být na tyto eventuality připraveno a naše fakulta už před zhruba 7 lety připravila flowchart, takový plán, co se má udělat, aby to nedopadlo tak, jako to nakonec dopadlo.

Václav MORAVEC, moderátor:
A jaké máte vysvětlení pro to, že se ministerstvo dopravy a jeho ministři neřídili doporučeními vaší fakulty?   

   
Petr MOOS, bývalý ministr dopravy; bývalý děkan Fakulty dopravní ČVUT:
Nejenom naší fakulty, ale doporučeními Evropské komise. Předpokládalo se už v té době 2010, 11, 12, že uchopí vláda nebo ministerstvo celý problém jako projekt, projekt nového mýta po roce 2016. Ale až do ministrování pana ministra Prachaře žádný náznak, že jde o projekt, tady nebyl.

Václav MORAVEC, moderátor:
Slova Dana Ťoka. Jak rozumíte tomu technologicky? On to opakuje i premiér. Technologicky neutrální mýtný systém?

Petr MOOS, bývalý ministr dopravy; bývalý děkan Fakulty dopravní ČVUT:
To je takový stav, kdy je možné vybrat buď technologii satelitní pro poskytování mýtných dat, nebo technologii mikrovlnnou na přesně definovaném stejném rozhraní, dokonce je tam možné připojit operátora, který odezírá státní poznávací značky a konfrontuje je, zda je zaplacené mýtné. Zkrátka je potřeba ten systém mít rozdělený a dneska, jestliže tohle pan ministr říká, tak už by měl mít připraveného výběrčího mýta, ať už tedy ministerstvo nebo...

Václav MORAVEC, moderátor:
ŘSD...

Petr MOOS, bývalý ministr dopravy; bývalý děkan Fakulty dopravní ČVUT:
ŘSD, což by bylo nejlepší, rakouský model a ten sám tento subjekt už by si menegoval samozřejmě pod dohledem ministerstva už i tendr, už i podmínky pro připojení toho výběru mýtných dat a tam samozřejmě na tom rozhraní už tomu centrálnímu systému je jedno, jestli to jde z mikrovlnného nebo satelitního systému anebo taky z obou, což prosím nepředesílám, že by bylo ekonomické, podle našich výzkumů by bylo nejlepší, kdyby tady byly hybridní evropské jednotky, které dovolí, aby řidiči měli za oknem jenom jednu krabičku, tu OBU jednotku a ta by byla schopna identifikovat pozici vozidla na mýtném úseku pomocí satelitu anebo pomocí mikrovlnného systému. A ta komunikace potom s tím rozhraním je už standardizována a ten, ta firma, která ta, ta mýtná data poskytuje, tak je povinna zase na standardním rozhraní tomu výběrčímu mýta je dodávat. Samozřejmě navazuje ještě bankovní systém pro evidenci...      
   


 

    
 

 

Zdroj: 
ČT 24