Datum zveřejnění: 
30. 9. 2016

Odborné přednášky a semináře jak na domácí půdě, tak v prostorách laboratoří a odborných učeben fakulty. I to je jedna z podob spolupráce, kterou v novém školním roce navázala ostrovská průmyslovka a Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze. Jedná se o první podobné partnerství v regionu.
"Statut fakultní školy máme propůjčený a spolupráce nám přinese hlavně živý kontakt s vysokou školou. Tamní učitelé si připravují přednášky pro střední školy, které nyní můžeme využívat. Navíc na ČVUT mohou studenti jezdit kvůli svým odborným pracím a využívat jejich zařízení," uvedl ředitel průmyslovky Pavel Žemlička.
Každý rok tuto šanci podle něj využije zhruba 15 až 20 nadaných žáků, které zajímá fyzika nebo elektrotechnika. Další pak jezdí na týdenní kurzy astrofyziky, které fakulta pořádá v jihočeském Temešváru nedaleko Písku. "O spolupráci jsme jednali přibližně půl roku a museli jsme splnit určité podmínky, například vybavení školy, úroveň vyučovaných oborů a podobně," řekl Pavel Žemlička.
Talentovaní studenti průmyslovky získají v řadách pedagogů fakulty konzultanty i oponenty pro své vědecké a soutěžní práce a školy výhledově počítají i se společnými grantovými projekty.
Elektrotechnická fakulta má nyní fakultních škol osm a o moc víc jich v budoucnu zřejmě nebude. "Není možné mít více než deset takových škol, protože závazkům ze strany naší fakulty k těmto partnerům by nebylo možné dostát," vysvětlila Ivana Pilarčíková z ČVUT. Vzájemnou spolupráci přitom zhodnotila jako velice prospěšnou. "Na akcích pořádaných žáky těchto škol je možné vytipovat potenciální kvalitní uchazeče o studium na naší fakultě a následně s nimi i pracovat," uvedla.       

Autor: 
JANA PLECHATÁ
Zdroj: 
5plus2