Datum zveřejnění: 
29. 9. 2016

Premiér Bohuslav Sobotka společně s kolegy slavnostně zahájil nový akademický rok. Přináší několik změn. Studijní obory budou akreditovány podle nového systému, rychleji budou odebírány neoprávněné tituly a došlo také k navýšení sociálních stipendií. Ta ministerstvo plánuje zvýšit také doktorandům, aby mladé vzdělance na univerzitách udrželo.

Doktorandka Adéla Holasová na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze učí ekonomiku podnikání a současně pracuje pro místní oddělení vnějších vztahů. Svůj příjem skládá z několika položek. "Základní doktorandské stipendium je poměrně nízké. Neuhradí náklady na bydlení. Hlavní část příjmu doktoranda je z externích nebo interních grantů," vysvětlila.      
 

Zdroj: 
CT24.cz