Datum zveřejnění: 
29. 9. 2016

Developerská společnost Sekyra Group představila podobu první části plánované čtvrti Smíchov City, která má vzniknout v prostoru bývalého nákladového nádraží mezi Smíchovským nádražím a Na Knížecí.       

První fáze projektu se skládá ze dvou bloků, umístěných přes ulici od autobusového nádraží Na Knížecí. Budovy budou kromě převažující obytné funkce zahrnovat také kanceláře a v parteru pak budou prostory pro restaurace, obchody a podobně. Podle investora by mohl být celý projekt, jehož urbanistické řešení se snaží navazovat na smíchovskou historickou blokovou zástavbu, dokončen v horizontu dvanácti až patnácti let od zahájení stavby v roce 2018.       

"Na pražské měřítko jsou ulice až nezvykle široké a lemované nízkými domy. Pro představu, třeba Vodičkova ulice má 17 metrů, tady má mít hlavní bulvár 28 metrů," komentoval projekt děkan fakulty architektury ČVUT Ladislav Lábus.

Zdroj: 
Pražský deník