Datum zveřejnění: 
29. 9. 2016

Dne 22. září probíhaly na Národní třídě v centru Prahy oslavy mezinárodního Dne bez aut. Ulice nebyla uzavřena dopravě, jak si mnozí mylně myslí, ale naopak přes den sloužila čilé dopravě pěší, cyklistické a provozu tramvají. Značná část materiálu na stánky byla dovezena speciálními nákladními koly.

Snížení provozu motorových vozidel přineslo také výrazné snížení množství prachových částic, které byly měřeny nejen během Dne bez aut, ale také předchozí den za obvyklého provozu.

Zatímco prevenci bezpečnosti na silnicích je věnováno hodně prostoru, o zdravotních rizicích způsobených výfukovými plyny aut se moc nemluví. Přitom mají prachové částice a přízemní ozon v Evropské unii ročně na svědomí 406 000 předčasných úmrtí oproti 39 000 mrtvých při dopravních nehodách.

„Středeční měření nám ukázalo, jak velké množství těchto částic běžně uživatelé ulice Národní vdechují,“ uvedl Lukáš Eršil, koordinátor projektu Čistou stopou Prahou.

Měření prováděl doc. Michal Vojtíšek z Fakulty strojní ČVUT. Jeden přístroj byl umístěn na Národní před OC My, s druhým, ručním přístrojem pak bylo měřeno po celé Národní třídě, ale také na Smetanově nábřeží a Karlové mostě.

Autor: 
Petr Topič
Zdroj: 
regiony.impuls.cz