Datum zveřejnění: 
20. 9. 2016

Vědec a pedagog Miroslav Sedláček ze Stavební fakulty ČVUT vynalezl vodní turbínu zcela nové konstrukce pro potoky a pomalu tekoucí řeky a dostal za ni nominaci na Evropskou cenu pro vynálezce roku 2016. Pro magazín Energie popsal základní principy svého vynálezu.

- Můžete popsat princip vašeho vynálezu, odvalovací turbíny, a jeho přínos pro energetiku?

Dnešní situace je taková, že většina klasických vodních zdrojů pro výrobu energie je v našich podmínkách téměř vyčerpána. Z tohoto důvodu se může jevit jako výhodné hledat nové možnosti i na úseku malých vodních zdrojů se zanedbatelným energetickým potenciálem. V naší přírodě, ale i jinde ve světě, se nachází relativně velké množství těchto marginálních vodních zdrojů, které za určitých podmínek mohou být využity pro ekologicky šetrný a ekonomicky efektivní rozvoj území. Může k tomu být využitý i tzv. odvalovací tekutinový stroj, tedy vodní motor bez lopatek. Funguje na principu obíhání rotoru uvnitř výtokového konfuzoru. Rotor má obyčejně tvar polokoule nebo komolého kuželu a protékající kapalina ho vychýlí ke stěně konfuzoru – dutého válce, který se směrem k výtoku zužuje. A následně je rotor odvalován, a tím se otáčí kolem svojí osy. Samozřejmě, rotor musí být umístěn na hřídeli, která spolu s ním vykonává precesní pohyb, tedy opisuje plášť kuželu.

- Z čeho byl vývoj turbíny financován? Kolik stál? S kým jste na jejím vývoji spolupracoval?

Vzhledem k tomu, že vývoj odvalovacích strojů započal již v roce 1993, nelze zpětně jeho finanční náročnost přesně vyčíslit. Největší objem prostředků pocházel ze soukromé sféry a lze ho odhadnout na cca 3 mil. Kč. Nejdůležitější roli zde sehrála společnost Mechanika Králův Dvůr, která mnoho let do vývoje turbín investovala nemalé částky a jeden typ turbíny také komerčně dodávala různým zájemcům doma i v zahraničí. Menší částku jsme obdrželi od občanského sdružení Aqua Energia z Bratislavy, jejímž jsem byl členem. Podařilo se nám získat projekt Phare Energy a na jeho základě jsme spolupracovali při měření naší turbíny se Slovenskou akademií věd a také se společností ČKD Blansko. Později jsme obdrželi velkou podporu také z ČVUT, když jsme řešili výzkumný úkol o udržitelnosti rozvoje územních celků. V rámci tohoto výzkumu jsme zpracovali patentovou přihlášku s názvem "Fluid turbine", která se stala posléze základem mojí nominace mezi nejlepší vynálezce Evropy pro rok 2016.


- Údajně jste vystudoval úplně jiný obor, než je konstrukce turbín? Jak jste se k tomuto oboru propracoval?

Ano, jsem původním povoláním ekonom a vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze. Mám však určité technické vzdělání z učňovské školy, takže jsem měl k technickým otázkám vždy velmi blízko. Začátkem 90. let minulého století jsem se náhodně setkal v přírodě s jevem, který představoval základ odvalovacího principu. Mohu uvést, že šlo o výsledek pozorování přírodního úkazu, kdy se za určitých okolností začnou ve vodním víru plovoucí předměty odvalovat (koulet). Sami se můžeme přesvědčit, že například ve vodním víru, který vznikl v nějaké přirozeně vytvořené tůni, se plovoucí věci občas koulí podél její vnitřní stěny, a tím se otáčí proti směru víru. Postupem času jsem vytvořil první odvalovací turbínu a začal jsem její fungování představovat veřejnosti. Vědecká obec se se zájmem seznamovala s nově odhaleným prouděním a podobou stroje, který ho využívá. Reakce odborné veřejnosti byly pozitivní a to, že nejsem přímo z oboru, nijak nevadilo.
 

Autor: 
Alena Anděrová
Zdroj: 
Hospodářské noviny