Datum zveřejnění: 
13. 9. 2016

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze se představí na mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 2016 ve dnech 20. až 24. září 2016 v PVA EXPO Praha v Letňanech. Návštěvnici si na expozici vyzkouší principy, které stojí za unikátními výzkumnými počiny na půdě největší fakulty ČVUT.

Hlavními body prezentace Fakulty stavební ČVUT budou dva interaktivní exponáty, které zkoumají vodu a její možnosti, ale každý jinak.

Model umělé dráhy pro vodní slalom představí osobně doc. Ing. Jaroslav Pollert ml., Ph.D., vědec a pedagog z katedry zdravotního a ekologického inženýrství. Exponát představí část olympijské dráhy z Rio de Janeira a umožní návštěvníkům vyzkoušet si modelový výzkum za pomoci magnetických překážek, které mohou být libovolně přesunovány návštěvníky přímo na veletrhu. Tím mohou vytvořit libovolné dráhy pro vodní slalom, či jiné účely. Hravým způsobem tak ukážeme možnosti nové technologie pro návrh umělých drah s divokou vodou.

"Unikátnost modelového výzkumu pro dráhu RIO spočívá v několika technologických inovacích, které výrazně urychlily celý proces výstavby od modelu až po realizaci dráhy. Jedná se například o inovativní použití kombinace matematického a fyzikálního modelování. Hlavní inovací jsou však mobilní magnetické překážky, které výrazně zrychlují modelový výzkum." uvedl doc. Ing. Jaroslav Pollert ml., Ph. D.

Docent Pollert ml. získal za svoji výzkumnou práci na modelu pro Olympijské hry RIO 2016 cenu Mezinárodního olympijského výboru v kategorii "Sport a inovace".

Hostem na stánku Fakulty stavební ČVUT bude bronzový medailista z OH RIO 2016 a mistr světa ve vodním slalomu 2015, Jiří Prskavec. Osobní setkání s ním si nenechte ujít ve středu 21. září od 14 hodin ve stánku Hala 1 - stánek B19.

Model bezlopatkové turbíny představí doc. Ing. Miroslav Sedláček, CSc., který se svým výzkumem dostal v červnu 2016 až do finálové nominace na Evropskou cenu pro vynálezce roku 2016 v kategorii Výzkum. Návštěvníci se mohou na veletrhu setkat osobně s docentem Sedláčkem a načerpat inspiraci pro vlastní využití turbíny této zcela nové konstrukce.

"Vodu je možné z potoka odvést trubkou, vytvořit rozdíl hladin třeba 60 centimetrů a může z toho být 40 až 60 wattů okamžitého elektrického výkonu. Na Šumavě již takto jeden chatař díky turbíně svítí a v zimě obydlí i temperuje," popisuje funkci turbíny v praxi docent Sedláček.

Turbína má potenciál posunout systém získávání energie z velmi malých zdrojů o značný kus dopředu. Může také generovat energii z pomalu tekoucích toků, potoků nebo z mořského přílivu a odlivu, již od rychlosti proudění 1,4 m/s (5 km/hod.).

Nejen voda je však tématem pro vědeckou a odbornou činnost na Fakultě stavební ČVUT. Výzkum na fakultě prochází napříč tématy, jako jsou nové materiály, konstrukce a technologie, problematika ukládání radioaktivního odpadu, protipovodňová ochrana a revitalizace vodních toků, biomechanika, architektura a udržitelný rozvoj, nové metody dokumentace památkových objektů, počítačové modelování energetického chování budov, ekologické aspekty kolejové dopravy, stavební materiály pro silniční a dopravní stavby a další.      
 

Zdroj: 
parlamentnilisty.cz