Datum zveřejnění: 
12. 9. 2016

Během letních prázdnin vzniklo na pláži u Jizery v Mnichově Hradišti několik dřevěných objektů, které navrhli a vyrobili studenti Fakulty architektury ČVUT. Letní dílnu organizoval Ateliér MáMA Josefa Mádra a Šárky Malošíkové z FA ČVUT. Ateliér spolupracoval s městem Mnichovo Hradiště po celý loňský akademický rok. Studenti se svých projektech objevovali skrytý potenciál města a prověřovali záměry nové výstavby.
Koupání v Jizeře má v Mnichově Hradišti tradici a pláž s přilehlým lesoparkem je v letním období oblíbeným místem pro odpočinek místních a svou plavbu zde končí mnoho vodáků. Město si úpravu pláže vzalo jako jednu ze svých priorit, podpořilo iniciativu pedagogů a studentů FA ČVUT. Na stavbu poskytlo materiál a technickou podporu.

Letní dílně předcházelo březnové plánovací setkání s občany a víkendový workshop, při kterém studenti diskutovali se starostou Ondřejem Lochmanem a městským architektem Jakubem Chuchlíkem o představě dalšího rozvoje pláže.

Město pro stavbu na břehu Jizery stanovilo přísné podmínky: neomezovat vsakování, nebetonovat základy a nestavět do výšky, aby nevznikla bariéra pro rozvodněnou řeku. Jejich oprávněnost pak během realizace prověřila sama řeka, když po několika dnech dešťů stoupla její hladina a zatopila část vznikajících děl.

Výsledkem letní dílny jsou tři charakterem odlišné pobytové plochy, venkovní šachy a houpačka. Pro první objekt, rozlámané trojúhelníkové plochy byly předem připraveny pouze základní principy napojení. Nebylo k dispozici geodetické zaměření terénu a tak přesné řešení detailů vznikalo až po odměření přímo na místě.

Ve střední části, kde byl navržen druhý sestup k vodě, byly ve svahu nejspíše zasypány betonové panely, které bránily zbudování konstrukce a tak bylo třeba improvizovat. Změna ale prospěla a vyřešila se i otázka kam umístit hotové šachy. Poslední objekt spojuje pohodlný přístup k řece po schodech se širokými dřevěnými plochami na opalování.

I přes vydatný déšť a narůstající výšku hladiny řeky, která na chvíli hrozila vylitím, se s pomocí řady dobrovolníků z města podařilo objekty dokončit v plánovaném rozsahu. Později ještě účastníci mezinárodního workcampu dřevěné objekty natřeli a rozmístili okolo písek pro pohodlnější sestup k vodě.

Výledek letošní letní dílny je první z plánovaných úprav pláže u Jizery, další budou následovat  v příštím roce. Město plánuje doplnění grilovacích míst, nové lavičky a stoly i úpravu převlékáren. Jednotlivé kroky jsou koordinovány podle celkového plánu, jejich postupná realizace pomocí investičně nenáročných zásahů však zároveň umožňuje pružně reagovat na reakce uživatelů.

Zdroj: 
archiweb.cz