Datum zveřejnění: 
31. 8. 2016

Uzavřením smlouvy vznikne centrum vývoje nových turbovrtulových motorů pro GE Aviation v České republice, kde se na vývoji motorů bude významně podílet České vysoké učení technické. Americká společnost chce v ČR vyvíjet a vyrábět motory pro malá a střední letadla a může si zažádat o standardní investiční pobídku určenou na výstavbu nového závodu maximálně do výše 25 % uznatelných nákladů.

Zdroj: 
Technický týdeník