Datum zveřejnění: 
19. 8. 2016

Fakulta strojní ČVUT v Praze připravila pro zájemce dva atraktivní obory. Jeden z nich reaguje na tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci, ten druhý má co do činění s leteckými motory.

Magisterský obor Průmysl 4.0 navazuje na studijní plán Mechatronika. Jeho atraktivitu dokládá skutečnost, že Škoda Auto zvažuje poskytnutí stipendia na dva roky pro pět studentů tohoto oboru.

Koncept Průmysl 4.0 odráží tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci, kdy se v současnosti díky digitalizaci byznys přesouvá na internet. Dodavatelé tak musejí být schopni pružně reagovat na měnící se poptávku zákazníků a s ohledem na ni velmi rychle přizpůsobit i svá výrobní zařízení a technologie.

Druhý navazující magisterský obor Letectví a kosmonautika mohl v minulosti i přes svoji přitažlivost vzbuzovat v zájemcích pochyby, zda v něm najdou uplatnění. Vzhledem k nedávné dohodě mezi GE Aviation CZ a českým státem o vytvoření vývojového centra a stavbě nového závodu na výrobu turbovrtulových motorů v České republice však nyní mají jeho absolventi zajímavé perspektivní zaměstnání jisté.

Fakulta strojní ČVUT v Praze však nabízí i řadu dalších zajímavých oborů, mimo jiné také bakalářské studium jako začátek cesty k zajímavým magisterským oborům.
"O absolventy všech oborů na obou úrovních je přitom na pracovním trhu mimořádně velký zájem. Přihlásit se ke studiu je možné elektronicky do 16. 9. 2016 do 13.00 hodin," zdůraznil děkan fakulty Michael Valášek.

Autor: 
LUCIE SEDLÁKOVÁ
Zdroj: 
prazsky.denik.cz