Datum zveřejnění: 
16. 8. 2016

Česká republika spolupracuje na vědeckém a technickém výzkumu s Tchaj-wanem již od 90. let. Od roku 2007 jsou také organizovány Technologické dny, skládající se z konference a návštěv institutů. Letošní 4. ročník byl věnován příležitostem spolupráce v aplikovaném výzkumu, a to ve třech oblastech: kybernetická bezpečnost, přesné strojírenství spadající pod Průmysl 4.0 a inteligentní město. Ministerstvo vědy a techniky alokující finanční prostředky na výzkum v rámci celého Tchaj-wanu vyslalo skupinu odborníků, aby se Technologických dní zúčastnili, navázali kontakty s českými protějšky a propojili vědecké výsledky obou zemí.
Na základě úspěšného spuštění programu Delta, kterým Technologická agentura ČR podporuje mezinárodní spolupráci výzkumných, inovačních a podnikatelských subjektů, přijala agentura pořádání konference. Programu Delta byl věnován blok představující jeho koncept, financování a cíle. Prezentace o probíhajících česko – tchajwanských projektech představili zástupci CZ. NIC z.s.p.o, České vysoké učení technické v Praze a liberecký VÚTS.
Další tematické bloky byly věnovány třem oblastem. National Chiao-Tung University pověřila své dva odborníky z Oddělení aplikované matematiky a Oddělení počítačové vědy aby referovali o projektech kybernetické bezpečnosti. Za českou stranu hovořili odborníci z ČVUT v Praze a z VŠB-Technické univerzity v Ostravě, konkrétně byl představen projekt IT4 Innovation. Přesnému strojírenství Průmyslu 4.0 bylo věnováno představení práce Oddělení energetického strojního inženýrství z National Tsing Hua University a Oddělení elektrotechniky z National Chung Hsing University. Jejich českými protějšky byli odborníci ze Strojní fakulty ČVUT. Pro blok o konceptu inteligentního města přispěli odborníci z Oddělení elektrotechniky, National Cheng Kung University a z Oddělení počítačové vědy a informačního inženýrství, National Central University. K tomuto konceptu pak za českou stranu přispěli odborníci z VŠB-Technické univerzity v Ostravě a z Dopravní fakulty ČVUT.
Konference byla završena diskusí o vládních pobídkách pro aplikovaný výzkum, o možnostech spolupráce na úrovni institutů a financujících agentur. Obě strany se shodly na velikém potenciálu, který se skrývá v inovačních centrech, v konceptu Průmyslu 4.0 a v budování inteligentních měst.
Technologické dny pokračovaly návštěvami inovačních subjektů a českých univerzit v Praze a v Brně. V budově společnosti Certicon, která spolupracuje s ČVUT v aplikovaném výzkumu, proběhlo setkání také s odborníky z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC, také spadající pod ČVUT. Společnost AVAST specializující se na antivirové prostředky překvapila tchajwanské odborníky tím, že má kořeny v České republice. Dále bylo navštíveno Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB ČVUT, kde ředitel Centrálního tchajwanského vědeckého parku představil tchajwanský koncept a umožnil tak srovnání s konceptem univerzitního centra.       
 

Zdroj: 
Technický týdeník