Datum zveřejnění: 
16. 8. 2016

V pražské centrále Skupiny ČEZ se sešlo 17 posluchačů z technických vysokých škol, aby mezi sebou soutěžili o nejlepší letošní studentskou vědeckotechnickou práci. V celostátním finále 17. ročníku Cen Nadace ČEZ před odbornou porotou obhajovali své projekty v 6 tematických kategoriích. Soutěž, která propojila kreativní vysokoškoláky z elektroenergetických oborů s předními českými odborníky, spolupořádaly Nadace ČEZ, ČEZ, Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET a Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha.

Finalisté byli vybráni v předkolech uskutečněných na fakultách vysokých škol po celé ČR prostřednictvím studentských vědeckých konferencí nebo podle přímého doporučení jednotlivých kateder.
Všichni finalisté soutěže Ceny Nadace ČEZ 2016 obdrželi finanční příspěvek v hodnotě 5000–15 000 Kč. Ten mohou využít na osobnostní rozvoj, kupř. formou jazykových kurzů, účasti na konferencích a odborných stážích. Získali také kontakty pro své další studium i karié ru a potkali zástupce personální sekce ČEZ, která mezi nimi hledá budoucí kolegy.

ZDE JSOU LAUREÁTI:

V oboru Klasická energetika a tepelně energetická zařízení:

1. místo: Jiří Janša, VŠB-TU Ostrava (Model energetické bilance zemědělské bioplynové stanice)

2. místo: Ghaeth Fandi, ČVUT v Praze

3. místa: Jakub Ehrenberger, Fillip Frolov (oba ČVUT v Praze); Radek Škach, ZČU Plzeň

V oboru Jaderná energetika a souvislosti: 2. místo: Marek Palán, ZČU Plzeň (Oprava primárního kolektoru parního generátoru JE typu VVER 440 MW svařováním)

V oboru Elektrické stroje, přístroje, systémy a pohony:

1. místo: Tadeáš Holý, ČVUT v Praze (Analýza a porovnání rozložení magnetického pole v třífázovém a více fázovém asynchronním stroji)

2. místo: Petr Maňák, ČVUT v Praze

3. místo: Martin Kurfiřt, ZČU Plzeň

V oboru Elektrotechnologie a měření:

1. místo: Tomáš Reichl, ČVUT v Praze (Impulsní charakteristiky baterií)

2. místo: Radek Nevyhoštěný, ČVUT v Praze

3. místo: Lavr Vetoshkin, ČVUT v Praze

V oboru Ekonomika provozu energetických zařízení, strategie a řízení energetiky:

1. místo: Mikhail Titenko, ČVUT v Praze (Rodinný dům jako uzel ve Smart Grid)

2. místo: Marek Kovář, VŠE v Praze

3. místa: Jan Šutka; Tadeáš Salaba (oba ČVUT v Praze)

V oboru Nefosilní zdroje energie a životní prostředí:

3. místa: Ladislava Černá a Tomáš Finsterle, ČVUT v Praze (Ekonomická bilance likvidace fotovoltaických modulů instalovaných v ČR).       
 

Zdroj: 
Technický týdeník