Datum zveřejnění: 
16. 8. 2016

Kongres EASTLOG 2016 byl zahájen konferenční částí TRENDLOG věnované trendům v logistice a supply chain managementu, kterou lze výstižně shrnout, stejně jako celou akci, několika slovy: nabitý program plný zajímavých, přínosných a inspirativních informací.
Úvodní konferenční blok zahájil ekonom Tomáš Sedláček, který hovořil na téma Velké stěhování národů - into the digital. Zamýšlel se nad tím, jak bude logistika vypadat za sto let. Upozorňoval na neustálý technologický pokrok: podotkl, že zatímco ve středověku se nosil meč, dnes se nosí mobil, a že dříve společnost potřebovala koně, zatímco dnes už tolik ne. Jak se budoucí vývoj projeví v logistice, například v oblasti lidských zdrojů? "Při prognózách je dobré si uvědomit, jak vypadala práce před sto lety a jak vypadá dnes. To si vynásobte deseti, a tak třeba bude vypadat práce za sto let. Kdyby nás třeba Aristoteles viděl, jak dnes pracujeme, povídáme si pohádky, kterým říkáme jednání, nebo si hrajeme na proroky a používáme k tomu někdy čísla, protože někteří dospělí mají rádi pohádky s čísly…" zahájil vtipnou formou tuto část Tomáš Sedláček.
Účastníci kongresu jeho názory se zaujetím poslouchali. Uvedl dále: "Už teď se mluví o samoříditelných autech. A nástup umělé inteligence? Tomu nikdo nedává víc než osmdesát let. Měli bychom vymyslet morální pravidla přeložitelná do matematického jazyka, a to tak, aby s nimi umělá inteligence sama ze své vůle souhlasila. Představte si, že jste umělá inteligence a máte přístup ke všem lidmi natočeným filmům, v nichž umělá inteligence vždy prohraje. Na základě toho umělá inteligence třeba dospěje k tomu, že to bude bez lidí lepší. Po dinosaurech taky dnes nikdo nepláče. A kdyby se nás umělá inteligence rozhodla zničit, tak co uděláme? Kde vypneme internet?"

ČR NENÍ HYBNOU SILOU REVOLUCE, ALE NESMÍ ZŮSTAT POZADU

Po diskusi přišla na řadu prezentace profesora Vladimíra Maříka, ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze, která byla věnována tématu Průmysl 4.0 neklepe na dveře, už je totiž tady. "Česká republika není hybnou silou této revoluce, ale nesmí zůstat pozadu. Je nutně potřeba připravit infrastrukturu - vysokorychlostní širokopásmový internet, ale i legislativu a lidské zdroje," říká Vladimír Mařík. Doplňuje, že existuje inteligentní plánování a rozvrhování, stroje se napojují na internet, mnoho věcí už probíhá. Revoluce bude mít i sociální dopady. Vědu, výzkum a inovace již nebude možné izolovat v jednom podniku. Jak řekl, výzkum bude nutné provádět na sdílených, investičně velmi náročných testbedech. V Německu jsou tři. "Domnívám se, že Česko musí mít alespoň jeden. Začínáme ho budovat na ČVUT," prozrazuje profesor. Testbedy jsou výrobní poloprovozy otevřené mnoha firmám.
Poté Tomáš Chromý, vedoucí interní logistiky MB 1 společnosti ŠKODA AUTO, účastníkům kongresu přiblížil, jak se Průmysl 4.0 promítá do logistiky a lidských zdrojů v automotive. Upozornil na neustálý vývoj a demonstroval to na konkrétním příkladu: "Automatizovaný FTS vozík naše společnost používala původně pouze k převozu materiálu. Ve druhé fázi už bylo potřeba, aby vozíky spolu pomocí systému komunikovaly. Třetí aktuální fází je propojování vozíků s halou, například s EPS systémem, a montážní linkou, aby vyrazily právě ve chvíli, kdy je požadavek na dodání materiálu - tedy ne dříve, ne později. Přijde však další fáze, kdy vozík nebude závislý na pásce, která ho nutí jet po dané trase a zastavit na daném místě." 

Zdroj: 
Systémy logistiky