Datum zveřejnění: 
27. 7. 2016

ŽENY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

Podle statistik Sociologického ústavu AV ČR pracovalo v roce 2012 v České republice mezi výzkumníky jen 27,4 % žen. Což je o 1,4 % méně než v roce 2001. Přitom magisterské obory v roce 2012 studovalo 60,4 % a doktorandské obory 44 % žen.

ŽENY, KTERÉ USPĚLY VE VĚDĚ A BYZNYSU

Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng. Vědkyně, vysokoškolská pedagožka a děkanka Fakulty stavební ČVUT v Praze. Výsledky její práce v oblasti výpočtové analýzy a modelování kompozitních prvků a konstrukcí, modelů pro mezní stavy použitelnosti, recyklace betonu a estetiky návrhu betonových konstrukcí, získaly světový význam.

Mgr. Marcela Linková, Ph. D. Vědecká pracovnice v oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd ČR a vedoucí Národního kontaktního centra – ženy a věda. Výzkumně se zaměřuje na proměny akademické práce a výzkumných organizací z hlediska genderu a na analýzy vědních politik z genderové perspektivy, zejména v oblasti utváření kariérních drah, hodnocení vědecké práce a veřejné vykazatelnosti ve vědě.

Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., česká ekonomka a vysokoškolská pedagožka Vystudovala Fakultu meliorací a rostlinné výroby na Univerzitě v Rostocku, působila na několika domácích i zahraničních vysokých školách. Nyní prorektorka pro vědu na Univerzitě J. A. Purkyně v Ústí nad Labem a na katedře ekonomiky životního prostředí Vysoké školy ekonomické v Praze. Je odbornicí v oblastech environmentální ekonomie a ekologické politiky.

Ing. Olga Girstlová Vystudovala VUT v Brně, Fakultu elektrotechnickou. V roce 1995 získala ocenění Vynikající podnikatelka-manažerka ČR a o čtyři roky později byla v Monaku vyhlášena mezi padesáti Vedoucími podnikatelkami světa. Věnuje se rozvoji podnikání v oblasti nízkoenergetických staveb. Stojí za organizací konference "Žena – tvůrčí osobnost třetího tisíciletí", kterou v Sao Paulu uspořádala Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek.

VÝZKUMNÍ PRACOVNÍCI V EU

V EU pracovalo v roce 2009 celkem 2 332 613 výzkumných pracovníků. *Z tohoto počtu bylo 768 069 žen, což je 33 %. *V podnicích celkem 817 041, z toho žen 19 %. *Ve vládním sektoru 240 563, z toho žen 40 %. *Ve VŠ sektoru 1 250 960, z toho žen 40 %.

Zdroj: 
Moderní řízení