Datum zveřejnění: 
21. 7. 2016

Na čtvrtou průmyslovou revoluci reaguje navazující magisterský studijní program Průmysl 4.0, který formou individuálního studijního plánu v oboru Mechatronika zcela nově nabízí od akademického roku 2016/2017 Fakulta strojní ČVUT v Praze. Reflektuje současný stav, který plyne z digitální revoluce a navazujících technologických změn, a žádá si zároveň i nové studijní programy.

Tento studijní program je reakcí na koncept, nazvaný Průmysl 4.0, který odráží tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci, jež plyne z revoluce digitální a navazujících technologických změn. Reflektuje současný stav, kdy se byznys přesouvá na internet a dodavatelé musejí být schopni pružně reagovat na měnící se poptávku zákazníků a s ohledem na to přizpůsobit i svá výrobní zařízení a technologie. Ty pak umožní vyrábět individualizované (tedy potřebám a představám jednotlivců co nejbližší) výrobky hromadně, s nízkými náklady a velmi krátkými dodacími lhůtami.

Fakulta strojní ČVUT v Praze nabízí v návaznosti na závěry jednání Akreditační komise MŠMT ještě možnost zápisu do navazujícího magisterského programu Průmysl 4.0 formou individuálního studijního plánu v oboru Mechatronika. Bude zahájen od akademického roku 2016/2017 a po písemném rozhodnutí MŠMT budou studenti a studentky převedeni do nově akreditovaného studijního programu Průmysl 4.0.

Ke studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze je přitom stále možné se přihlásit i v ostatních studijních programech, a to až do pátku 16. září 2016. Týká se to však pouze těch, kteří úspěšně složili (anebo ještě složí) maturitu ve školním roce 2015/2016 na školách akreditovaných v ČR. Uchazeči, kteří absolvovali maturitu z matematiky nebo fyziky, mají přijímací zkoušku prominutu, jinak však musí vykonat přijímací zkoušku ze středoškolské matematiky.

Další informace včetně přihlášky ke studiu jsou k dispozici na adrese:

https://fs.cvut.cz/zajemci-o-studium/informace-o-prijimacim-rizeni/podmi...

 

Zdroj: 
feedit.cz