Datum zveřejnění: 
19. 7. 2016

Software k Lítačce, nástupci Opencard, je okopírovaný firmou XTCard, protože hlavní město neoprávněně poskytlo autorovi Lítačky data a informace chráněné autorským právem a licenčními podmínkami. EMS chce, aby soud Lítačku zakázal. Je to nesmysl, brání se XT-Card. Pokud by soud EMS vyhověl, v Praze by možná nefungovala karta žádná.

Pražská městská firma Operátor ITC, který má provoz městské karty na starost, se ve smlouvě zavázal, že předá XT-Card informace nutné pro vývoj softwaru, nebo zpřístupnit anonymizovaná data ze systému Opencard. Na to však podle EMS neměl právo. "Aby společnost Operátor ICT mohla data exportovat, musela v rozporu s licenčními smlouvami zkoumat strukturu databáze Opencard, v níž jsou jednotlivá data uložena strukturovaně a odděleně v jednotlivých tabulkách, jejichž funkce je podmíněna vzájemnými vazbami. Prostý export dat bez zkoumání databáze není vzhledem k její povaze možný," argumentuje žaloba a podrobně vysvětluje, kde je hranice, kterou uživatel softwaru neměl překročit, ale překročil.


Jsme čistí!

Export dat do systému Lítačky si prováděli pracovníci Operátora ICT sami. XT-Card nemá a neměla informace o datovém modelu Kartového centra Opencard. Jinými slovy, svědomí máme čisté a jsme připraveni tato tvrzení obhájit před soudem," prohlašuje Waltr

Současně EMS žaluje XTCard, že znalost softwaru hodlá využívat nejen v Praze, ale zopakovala to i v Liberci, kde se uchází o projekt Kartového centra. Aby její řešení bylo kompatibilní s libereckým stávajícím systémem od EMS, využila podle žalobce znalostí softwaru z Prahy a nabídla alternativní řešení díky nelegálně získaným informacím. To Waltr rovněž odmítá s tím, že v Liberci jde o jiný druh karty a znalost Lítačky je tedy k ničemu.

"Součástí přípravy nového řešení ze strany Prahy resp. Operátora ICT byly posudky expertů na kartové aplikace z Fakulty dopravní ČVUT v Praze a naše garance jako zhotovitele softwaru, že základem pro dodávaný proprietární systém bude naše autorské řešení. Bez splnění této podmínky o neporušování autorských práv třetích stran, bychom zakázku nikdy nezískali," dodává Waltr s tím, že nezkoumali starý systém Opencard, nezískávali z něj žádná data a nevyužívali ani neupravovali žádné jeho softwarové části a k veškerým softwarovým komponentám, které byly pro Lítačku dodány, vlastní XTCard autorská práva.

Žaloba však vysvětluje, že nejde jen o prosté zkopírování softwaru, ale o zneužití a napodobení jedinečné architektury systému Opencard. To podle ní nešlo bez zkoumání softwaru k Opencard. Právě zmíněnou analýzu ČVUT uvádí mezi důkazy, protože pokud by šlo jen o standardní kartu, nebyla by analýza zkoumající Opencard potřeba a program, který by fungoval pro Opencard i Lítačku by šlo bez problémů napsat bez zkoumání a analyzování dosavadního systému.

 

Autor: 
David Jareš
Zdroj: 
tyden.cz