Datum zveřejnění: 
29. 6. 2016

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Nová průmyslová revoluce Průmysl 4.0. Současná potřeba komplexních řešení, která přesahují možnosti jednoho výrobního oboru nebo procesu, vyvolává změny a pohyby, jaké dosud neměly obdoby. Automatizace, robotizace, digitalizace. Chytré telefony, chytré domácnosti, chytré továrny a tak dále. Nové technologie mění tváří naší ekonomiky i náš způsob života. Podle studie vědců z Oxfordské univerzity hrozí, že do 20 let budou roboti schopni vykonávat téměř polovinu profesí. Roboti jsou výkonnější než lidé, neunaví se, nejsou nemocní. A my se vás dnes ptáme. Je to správná cesta? Mohou člověka v zaměstnání opravdu nahradit roboti? Které profese jsou podle vás nejméně a které nejvíce ohrožené? A poslali byste za sebe občas do práce raději robota? Zajímá nás, co si myslíte o umělé inteligenci, o robotech. A se mnou ve studiu je Martin Bunček, místopředseda Technologické agentury České republiky. 

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Já jsem ještě chtěla otevřít jednu otázku, protože ministerstvo průmyslu a obchodu aktuálně zpracovává iniciativu Průmysl 4.0. Vy jste členem týmu, který tento materiál také připravuje nebo pracuje na něm. Takže k čemu má sloužit?

Martin BUNČEK, místopředseda Technologické agentury České republiky:
Ano je to tým pod vedením pana profesora Maříka z ČVUT. Ten materiál má sloužit k popisu situace, protože ta problematika je velmi komplexní a zasahuje do oblasti vzdělávání, i do oblasti pracovního trhu. Samozřejmě je to založené na technologiích a na průmyslu, to je řídící prvek. Takže to je materiál, který by měl pomoci v orientaci a v tom, co stát, respektive státní administrativa může v tomto udělat, aby se nám žilo lépe.      
     

Zdroj: 
ČRo Plus