Datum zveřejnění: 
20. 6. 2016

Pro budoucí podobu pražského Karlova náměstí vznikne speciální komise a pracovní skupina. Budou v ní zástupci magistrátu, Prahy 2 a památkáři. Podle mluvčí druhé městské části Martiny Klapalové má komise za úkol usnadnit obnovu parku. Prověří vypracovanou studii a pomůže vytvořit zadání pro další úpravy a plánovaný soutěžní workshop. Zapojit se mohou i další instituce, které na náměstí sídlí, třeba Všeobecná fakultní nemocnice a ČVUT.
"Vzhledem ke složitosti projektu a protichůdným názorům zúčastněných stran navrhl IPR (Institut plánování a rozvoje) výběr projektanta formou soutěžního workshopu," uvedl Adam Švejda, mluvčí IPR. Tento způsob zadání veřejné zakázky počítá s tím, že se několik vybraných uchazečů bude opakovaně scházet s porotou, při setkáních budou zároveň zpřesňovat zadání zakázky. Tento způsob zadání zatím není v Praze příliš častý, podobně vybírá Praha 12 budoucí podobu radnice. Úpravy náměstí po stránce pěší, automobilové i tramvajové dopravy, jejichž projekt IPR připravuje, by podle dřívějších informací měly vyjít na 30 milionů korun. Na náměstí by měly přibýt nové přechody a semafory, naopak ubudou jízdní pruhy pro automobily. Pak přijde na řadu úprava parkových ploch. Původní plán počítal s náklady zhruba půl miliardy, současná koncepce počítá přibližně s polovinou.       
 

Zdroj: 
Mladá fronta Dnes