Datum zveřejnění: 
13. 6. 2016

Kraj chce pomoci Fakultě biomedicínského lékařství ČVUT řešit problém s nedostatkem ubytovacích kapacit.


Nové laboratoře, učebny, posluchárny a další zázemí Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického (ČVUT), která sídlí v Kladně, si prohlédl hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD).  Na pozvání předsedy Akademického senátu fakulty profesora Ivana Dylevského  hejtman sledoval i průběh státních závěrečných zkoušek několika absolventů tříletého bakalářského oboru zdravotnický záchranář.

„Vážím si toho, že na územní našeho kraje sídlí jedna z fakult tak věhlasné univerzity, jakou je České vysoké učení technické v Praze. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT našla zázemí v části nově zrekonstruovaných bývalých kladenských kasáren. Domnívám se, že jde o příklad mimořádně vhodného využití objektů po vojácích. Studenti i profesoři tu mají skvělé podmínky,“ řekl hejtman Miloš Petera.


Fakulta biomedicínského inženýrství je druhou nejmladší fakultou ČVUT v Praze. Vznikla v roce 2005 transformací Ústavu biomedicínského inženýrství.  Fakulta nabízí devět bakalářských, čtyři magisterské a dva doktorské studijní obory. Rozvíjí se i oblast vědecko-výzkumné činnosti i díky nově vybudovaným laboratořím, které byly dokončeny na podzim v roce 2013. Zájem o studium na fakultě každým rokem roste, počet přihlášených vysoce přesahuje limity přijímaných. V současné době na FBMI studuje ve všech formách studia cca 1 900 studentů.

„V současné době nás nejvíce trápí nedostatek ubytovacích kapacit v Kladně. Rádi bychom získali do pronájmu další objekt v areálu bývalých kasáren, pro který bychom také byli schopni nalézt smysluplné využití,“ informoval hejtmana profesor Ivan Dylevský.

Hejtman Petera slíbil, že kraj se bude snažit škole s řešením problému nedostatku ubytovacích kapacit pro studenty pomoci.

„Nabízí se například spolupráce se středními školami v Kladně a okolí, které Středočeský kraj zřizuje. Působení Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT je pro náš kraj velkým přínosem. Jednak tato škola rozšiřuje nabídku možností akademického studia na veřejných vysokých školách v našem regionu. A důležité také je, že škola vychovává vynikající odborníky, kteří často najdou uplatnění v našich příspěvkových organizacích, Například škola úzce spolupracuje s naší Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, pro které vzdělává nové záchranáře.  Máme zájem o další vzájemnou spolupráci. Mimo jiné i prostřednictvím Středočeského inovačního centra“ doplnil hejtman Miloš Petera. 
Zdroj: 
prvnizpravy.parlamentnilisty.cz