Datum zveřejnění: 
10. 6. 2016

Tiskové prohlášení Konsorcia ČVUT v Praze a InfoScience Praha s.r.o. k Informačnímu systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:

IS VaVaI představuje kompletní, nepřetržitě aktualizovaný obraz české vědy. Je uznávaný a používaný i mezinárodně. Obsahuje zejména kompletní údaje o čerpání veřejné podpory na vědu, výzkum a inovace (jedná se o cca 30 mld. Kč za rok) i výsledky, kterých bylo za pomoci této podpory dosaženo.

Konsorcium ČVUT v Praze a InfoScience Praha je partnerstvím přední technické univerzity a specializované firmy s mezinárodním renomé v oblasti sběru a zpracování dat vědy a výzkumu. Toto konsorcium přes deset let poskytovalo služby IS VaVaI pro Úřad vlády ČR v ustálené cenové úrovni. Vždy jsme deklarovali ochotu v tomto vzájemně výhodném smluvním vztahu pokračovat a dále poskytovat služby za stávajících podmínek včetně ceny.

Z těchto předpokladů vycházela i naše nabídka překlenovacího tříměsíčního zajištění provozu IS VaVaI. Cílem bylo zajistit časový prostor pro nalezení vhodného řešení. Tato vstřícná nabídka bohužel nebyla Úřadem vlády ČR akceptována. Bohužel tak nastala situace, kdy bez platné smlouvy nebylo možné informační systém obsahující osobní údaje provozovat. K datu ukončení platné smlouvy (31. 5. 2016) jsme museli chod IS VaVaI ukončit. Uvedený stav nás mrzí, nebyla však jiná možnost.

http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1423&clanek=439787

Zdroj: 
parlamentnilisty.cz