Datum zveřejnění: 
8. 6. 2016

ČVUT v Praze uspořádalo nedávno česko-německý workshop na téma Průmyslu 4.0 jako výrazu nástupu čtvrté průmyslové revoluce.

Akce, jejímiž účastníky bylo mj. 8 předních vědeckých osobností německého výzkumu včetně Wolfganga Wahlstera a Wolfa-Dietera Lukase, kteří jsou hlavními autory německé koncepce Industrie 4.0, se konala pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a rektora ČVUT v Praze Petra Konvalinky.

"Cílem unikátního workshopu bylo zajistit efektivní pracovní výměnu nejnovějších poznatků o vědeckých a inovačních výsledcích v obou zemích v oblasti Průmyslu 4.0, představit stav výzkumu v této oblasti a nastartovat proces identifikace potenciálních témat intenzivní česko-německé spolupráce," shrnul setkání Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

Pod jeho vedením vznikl dokument Národní iniciativa Průmysl 4.0, který má být vodítkem pro firmy i státní správu při realizaci čtvrté průmyslové revoluce v ČR. Na jeho základě je také připravován materiál Iniciativa Průmysl 4.0, předkládaný vládě k projednání.

Zdroj: 
TECH MAGAZÍN