Datum zveřejnění: 
2. 6. 2016

Společnost Uber se rozhodla spojit síly s Fakultou dopravní, Českého vysokého učení technického v Praze. Spolupráce s touto respektovanou akademickou institucí je zaměřená na výzkum rostoucích ekonomických, sociálních a environmentálních aspektů fungování tzv. inteligentních měst (Smart cities) a sdílené ekonomiky.

Oficiální partnerství zajistí úzkou spolupráci mezi technologickými experty Uberu s výzkumníky a studenty Fakulty dopravní ČVUT, kteří tak od teď mohou detailně zkoumat a analyzovat globální úspěch fenoménu, tzv. služeb na vyžádání (OD – on-demand), peer-to-peer přepravních služeb, a také jeho významu a přínosu pro společnost. Výsledkem partnerství soukromého a veřejného sektoru je přímé zapojení vědců do vývoje nových obchodních a technologických inovací.

Memorandum o spolupráci mezi Uber a ČVUT pokrývá tyto konkrétní oblasti:

Zahájit průběžnou vzájemnou koordinaci a identifikovat jednotlivé oblasti pro vzájemnou spolupráci

Identifikovat, analyzovat a případně rozvíjet programy spolupráce, jako je například výměna odborníků, realizace společných projektů, organizace bilaterálních / společných seminářů, atd.
Vyměňovat si jakékoli informace a / nebo dokumenty nezbytné pro dosažení společných cílů
Výměna názorů o nejlepších tržních a regulačních postupech, které se týkají inteligentních měst, sdílené ekonomiky a peer-to-peer přepravních služeb
Usilovat o rozvoj a realizaci projektů v oblasti inteligentních měst, sdílené ekonomiky a peer-to-peer přepravních služeb
Pravidelně společně komunikovat a vzájemně se informovat o novinkách, které mohou sloužit jako základ pro společné aktivity.

 

Zdroj: 
elogistika.info