Datum zveřejnění: 
2. 6. 2016

Na základních školách v Tanvaldu a Pěnčíně besedovali odborníci s dětmi o energetice.

Minulý týden se žáci a žákyně osmých a devátých tříd ze základních škol v Tanvaldu a Pěnčíně zúčastnili osvětových besed s názvem "Energie – budoucnost lidstva". O energetice v ekonomických, ekologických, sociálních a geopolitických souvislostech jim přijel přednášet Matouš Bartoš z ČVUT Praha.
V úvodu na nočním satelitním snímku USA ze srpna 2003 ukázal, jak vypadá blackout: "K výpadku zásobování elektřinou může dojít, když je její spotřeba vyšší než aktuální výroba, nebo když dojde k poruše některého klíčového vedení elektrické energie do dané oblasti." Naše civilizace je na elektřině takřka životně závislá a bude jí potřebovat čím dál tím více, nehledě na to, že 1,3 miliardy lidí na Zemi zatím přístup k elektřině vůbec nemají.
Současně ale emise skleníkových plynů, které vznikají při její výrobě, přispívají ke globálnímu oteplování a zhoršování života na naší planetě. Hledání cesty se začarovaného kruhu je velkým úkolem pro mladou generaci a interaktivní přednášky s praktickými ukázkami uvedly žáky a žákyně do energetické problematiky. Lektor představil jednotlivé zdroje energie s jejich klady, zápory a možnostmi využití, technická řešení výroby elektřiny i technologie budoucnosti, k nimž patří například jaderná fúze. Diskutovalo se také o možnostech úspor a energetické náročnosti spotřebičů, které denně používáme. Posluchači se mimo jiné dozvěděli, že v České republice se nejvíce energie spotřebuje v průmyslu a stavebnictví (51 %), ale hned druhým největším spotřebitelem jsou domácnosti s 22 % (přičemž energeticky nejnáročnější je vytápění). Těsně za nimi následuje sektor obchodu a služeb (21 %), zatímco v doprava se na celkové spotřebě podílí jen 2,5 % a zemědělství dokonce jen 2 %.
Velký zájem vzbudily i praktické ukázky, například přeměna "špinavé" elektřiny ze sítě na ekologicky čistou pomocí fotovoltaiky, nebo měření přírodní radioaktivity přenosným radiometrem DC-3E-98, v žargonu energetiků zvaným "žehlička". V této souvislosti si účastníci mohli pod dohledem asistenta Tomáše Hejla ověřit izolační schopnost lidského těla, které díky vysokému obsahu vody tlumí intenzitu přírodního záření. Otázka, jak zajistit rostoucímu počtu obyvatel Země dostatek elektřiny, aniž bychom devastovali životní prostředí, často motivuje mladé lidi k volbě budoucího povolání. Energetika nesporně patří k perspektivním oborům.       
 

Zdroj: 
Jablonecký deník