Datum zveřejnění: 
27. 5. 2016

Martin JONÁŠ, moderátor:
Naším hostem je teď člověk, pro kterého je robotika zaměstnáním a předpokládám i vášní. Pan Jiří Zemánek. Dobrý večer.

Jiří ZEMÁNEK, odborník na robotiku; student ČVUT:
Je to přesně tak. Dobrý večer.

Martin JONÁŠ, moderátor:
Jestli tomu dobře rozumím, v této soutěži je Mars spíše metaforou pro náročné prostředí, ve kterém se robot musí autonomně pohybovat, to jest poznatky ze soutěže tohoto typu jsou aplikovatelné do praktického života tady na Zemi?

Jiří ZEMÁNEK, odborník na robotiku; student ČVUT:
Tak je to tak, jak jste řekl, tady ten Mars je skutečně spíš taková motivace pro tu vlastní soutěž a je otázka, jak moc je to blízké pak té skutečné úloze dostat robota na Mars provozovat ho. Je to reálná úloha je hodně o spolehlivosti například. A ale ta soutěž samotná slouží jako motivace pro lidi se zabývat nějakými úlohami. My sami vlastně na, na fakultě elektrotechnické provozujem podobnou soutěž robotickou a vlastně ty účastníky to motivuje se zabývat nějakými tématy.

Tady třeba v tom konkrétním případě je ta motivace k tomu zkoumat nějaké optimalizační úlohy. To, aby se ten, nebo, nebo řešení autonomie. To, aby se ten robot dokázal chovat, nebo provozovat nějak sám v tom prostředí, orientovat se bez zásahu člověka. Vlastně tady v té soutěži ani nešlo tolik o stavění robota, ten těm soutěžím byl daný, ale oni se soustředili skutečně jenom na ten algoritmus. Ten je potom využitelný například každý asi známe takové ty robotické vysavače doma, tak ta úloha je velmi podobná, vlastně projet všechna místa nenarážet do zdí.

Martin JONÁŠ, moderátor:
Vy máte osobně zkušenosti i s tím softwarem, který zde byl používán, jestli se, jestli se nemýlím. Jak je to náročná práce? Kolik času stojí naprogramovat robota, aby se mohl sám autonomně pohybovat?

Jiří ZEMÁNEK, odborník na robotiku; student ČVUT:
Tak to samozřejmě velmi záleží na tom, jaké má člověk znalosti. Vlastně, jak se v tom oboru orientuje. Jak jsem říkal vlastně na začátku, tady ta soutěž byla hodně jenom o tom programování. Takže se tam nemusela řešit stavba a tak, která většinou přináší spoustu, spoustu komplikací a vzhledem k tomu, že i myslím, že základní nějaké softwarové prvky byly těm týmům jako dodány, takže ta práce, nebo, nebo dostat se vlastně do stavu, kdy ten robot už sám nějak jezdil, ne úplně hloupě, mohlo být relativně rychlé.

Samozřejmě, mně se to říká, protože já jsem tam nesoutěžil, ale dokážu si představit, teď třeba po nějaké hodině už ten robot mohl jako docela, docela jako pěkně jezdit. Teď je ale otázka, jak dlouho by trvalo vlastně toho robota naučit takové chování, aby potom zvítězil, vlastně to se dá, ten, ten algoritmus se dá zdokonalovat do nekonečna. Prostě takže to, aby ten, aby ten robot se choval nějak pěkně, tak to je otázka. Je to taky otázka nápadu, jestli ten, jestli ten tým dostane nějaký pěkný nápad, jak tu úlohu řešit, tak to může mít za chvíli a někdo se s tím může trápit prostě měsíc a nebude tak dobrý.

Martin JONÁŠ, moderátor:
Přesto ten vývoj v robotice, předpokládám, že je teď velmi dynamický. Ostatně minulý rok vyšla velmi vlivná kniha Druhý věk strojů i v češtině. Její resumé je takové: lidé budou přicházet o práci, mimo jiné, se bude zvyšovat neustále nezaměstnanost i proto, že roboti budou přebírat neustále více a více pracovních úkolů. Vidíte tu situaci, nebo ten trend podobně?

Jiří ZEMÁNEK, odborník na robotiku; student ČVUT:
Mně to připomíná, nevím, jestli to znáte, takovou definici z nějakého filosofického slovníku z dob socialismu, že kybernetika je buržoazní pavěda, která slouží k tomu, k zotročování pracujících lidí pomocí strojů. A já si myslím, že to je, že to je daleko od pravdy. Že, že samozřejmě nějaké negativní, negativní dopady tady budou, ale ty pozitivní jsou tady taky. A myslím si, že těžko říct. Jako určitě dochází, určitě bude docházet k tomu, že někteří lidé budou přicházet o práci.

Vlastně sledujeme to, že dochází k vývoji autonomních aut, pravděpodobně, pravděpodobně to způsobí to, že někteří řidiči přijdou o zaměstnání, ale můžeme najít i obory, kde to není úplně tak, tak jako přímočaré, nebo, nebo není to na první pohled tak zřejmé, kde dochází taky jako k nějaké automatizaci například známe Karla Janečka, který dokáže automaticky obchodovat, nebo, nebo prostě existuje těch, těch oborů celá řada, kde by se lidé mohli bát o zaměstnání. Myslím si, že ta doba se prostě změní. Budou, budou to nové výzvy. Já často přemýšlím, jaký je dobrý...

Martin JONÁŠ, moderátor:
Já se omlouvám. Už musím bohužel přerušit...

Jiří ZEMÁNEK, odborník na robotiku; student ČVUT:
Jasně.

Martin JONÁŠ, moderátor:
Našeho hosta Jiřího Zemánka, protože více už se do toho dnešního Horizontu nevejde. Ovšem v neděli v 9 hodin večer začíná ohlédnutí za minulým týdnem, hodinová verze Horizontu. Těšíme se, že se s vámi opět setkáme.

Zdroj: 
ČT24