Datum zveřejnění: 
26. 5. 2016

Novou roli technické univerzity ve společnosti se snaží nalézt děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. Uspořádal za tímto účelem 25. května na půdě fakulty workshop, jehož motto znělo: Světová konkurenceschopnost průmyslu v Českých zemích.

http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1423&clanek=437411

Zdroj: 
parlamentnilisty.cz