Datum zveřejnění: 
25. 5. 2016

Akademický senát Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) volil na svém jednání dne 23. května 2016 kandidáta na děkana FBMI. V tajném hlasování byl zvolen kandidátem na děkana pro funkční období 2016 – 2020 prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Fakulta-biomedicinsk...

Zdroj: 
parlamentnilisty.cz