Datum zveřejnění: 
23. 5. 2016

Hypotéza je to zajímavá, ale autoři k její podpoře dospěli spíše na základě hypotéz než jednoznačných a ověřených výsledků," říká k článku Jan Rataj z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské pražského ČVUT. Autoři podle něj vychází z jen velmi malého počtu údajů, navíc jim výsledky příliš nevychází.

http://technet.idnes.cz/jaderny-vybuch-havarie-cernobyl-daa-/tec_technik...

Zdroj: 
idnes.cz