Datum zveřejnění: 
4. 5. 2016

Hejtman Oldřich Bubeníček přijal v pátek 15. dubna pozvání do Kadaně, kde se nejdříve setkal s vedením města, a poté se přesunul do kadaňské střední školy, kde si prohlédl probíhající stavební úpravy Studentského náměstí, prostory učeben a nově nakoupené praktické vybavení realizované v rámci loni ukončeného projektu. Na půdě školy se také setkal s rektorem ČVUT Petrem Konvalinkou, který je sám absolventem kadaňské školy.
V úvodu návštěvy se hejtman Oldřich Bubeníček setkal s místostarostou Janem Losenickým a městským radním Radkem Scherferem, kde krátce přátelsky pohovořili o aktuálních tématech a došlo také na téma financování sociálních služeb. Poté se zástupci vedení města přesunuli spolu s hejtmanem do prostor budovy Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie, která je příspěvkovou organizací kraje, pro který je zvýšení atraktivity technického vzdělávaní prioritou. Kadaňská střední škola byla zapojena v minulých letech do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání, v rámci kterého získala dva miliony korun na stavební úpravy učeben, laboratoří a na nákup nového vybavení.
"Myslím si, že i nově vybavené dílny a učebny přispějí nejen k modernizaci školy a její prestiži, ale také pomohou připravit žáky, co nejlépe do praxe, protože po absolventech technického zaměření je u nás v kraji velká poptávka," zdůraznil důležitost technického vzdělávání hejtman Oldřich Bubeníček. "Právě studenti z kadaňské průmyslové školy patří mezi jedny z nejlepších," pochválil školu i její absolventy rektor ČVUT Petr Konvalinka, který se také zúčastnil návštěvy školy.
Kadaňská průmyslovka dlouhodobě s ČVUT spolupracuje a je zároveň partnerskou školou této univerzity.
Tématem jednání s vedením školy byla důležitost podpory středního technického školství a vzdělávání v Ústeckém kraji, možnosti nalákaní studentů na jednotlivé studijní obory a další vývoj spolupráce jak s ČVUT, tak s Ústeckým krajem. V závěru jednání pozval ředitel školy Zdeněk Hrdina hejtmana na oslavy výročí školy, která letos oslaví 65 let od svého vzniku.      
 

Zdroj: 
Chomutovský deník