Datum zveřejnění: 
4. 5. 2016

Na konci března publikovala poradenská společnost Quacquarelli Symonds (QS) oborové žebříčky vysokých škol za rok 2016. Z nich vyplývá, že v rámci České republiky bylo ČVUT v Praze v pěti oborech vyhodnoceno jako nejlepší instituce. Do průzkumu bylo zahrnuto 4 226 univerzit z celého světa a hodnocení proběhlo ve 42 oborech.

Žebříček zpracovává již šestým rokem poradenská společnost QS. Výsledky zahrnují čtyři kritéria, a to akademickou pověst, pověst u zaměstnavatelů, počty citací vztažené na jeden článek a Hirschův index dané instituce v příslušném oboru. První dvě kritéria se vyhodnocují na základě celosvětového dotazníkového šetření mezi akademickými pracovníky a zaměstnavateli, zbývající dvě kritéria jsou určena na základě údajů v databázi Scopus společnosti Elsevier.

V rámci České republiky bylo ČVUT v Praze v pěti oborech vyhodnoceno jako nejlepší instituce, v jednom oboru pak jako druhé nejlepší. V celosvětovém měřítku se univerzita umístila v šesti oborech, z toho jednou v první stovce a čtyřikrát ve druhé stovce.

Pořadí a hodnocení ČVUT v roce 2016 a 2015

              

Obor 2016 - Pořadí 2016 - Hodnocení 2015 - Pořadí 2015 - Hodnocení
Stavební inženýrství       51--100 69.0 51--100 69.0
Fyzika a astronomie 151--200 70.6 101--105 70.3
Počítačové vědy a informační systémy 151--200 63.7 151--200 63.4
Strojní inženýrství 151--200 63.4 151--200 66.3
Elektrotechnické inženýrství a elektronika 151--200 64.2 151--200 64.7
Matematika 201--250 66.6 201--250 64.8
Rektor ČVUT v Praze prof. Petr Konvalinka k hodnocení říká: "Je to další velký úspěch ČVUT. Všem kolegům moc děkuji za jejich snahu, které si velice vážím. Bez jejich úsilí bychom takového postavení nikdy nedosáhli." A dodává: "Také mě velice těší, že v oboru stavební inženýrství, který je mi profesně nejbližší, se ČVUT umístilo v první stovce již čtvrtý rok v řadě."

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2016/17 nabízí ČVUT svým studentům 119 studijních programů a v rámci nich 442 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2015 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4200 světových univerzit, ve skupině univerzit na 451 - 460. místě. V oblasti "Civil and Structural Engineering" bylo ČVUT hodnoceno na 51. - 100. místě, v oblasti "Mechanical Engineering" na 101. - 150. místě, v oblasti "Computer Science and Information Systems" a "Electrical Engineering" na 151. - 200. místě, a stejně tak i v oblastech "Mathematics" a "Physics and Astronomy".

Zdroj: 
parlamentnilisty.cz