Datum zveřejnění: 
4. 5. 2016

Česká Třebová – Život kolem průtahu městem, silnice I/14, není žádný med.
Denně po ní projede přes 10 tisíc aut včetně těžkých kamionů. Na domech visí cedule "na prodej" a snadné to nemají ani chodci. Město chce zvýšit jejich bezpečnost sérií opatření.
V úseku od autobusové zastávky Na Špici po světelnou křižovatku na Tyršově náměstí mají být modernizovány chodníky, veřejné osvětlení i přechody pro chodce. Normám by mělo vyhovovat bezbariérové uzpůsobení chodníků v místě autobusových zastávek, aby se snadno nastupovalo i méně pohyblivým.
V dalších etapách by měly být modernizovány úseky směrem na Semanín a Litomyšl. Město v těchto dnech podává žádost o finanční podporu projektu, jehož rozpočet přesahuje 23 milionů korun. Pokud se svou žádostí uspěje, peníze by mohly být čerpány v letech 2017 a 2018.
Projekt doporučil k realizaci Ústav soudního znalectví v dopravě při Fakultě dopravní ČVUT v Praze, který jej podrobil bezpečnostnímu auditu a bezpečnostní inspekci pozemních komunikací.

Zdroj: 
Orlický deník