Datum zveřejnění: 
13. 4. 2016

Problematika modelování řezných sil, poznání zákonitostí ovlivňujících jejich velikost a charakter i stabilitu obrábění je proto řešena i v pracích prováděných Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT) na ČVUT v Praze.

http://www.rozhlas.cz/leonardo/dnes/_zprava/cim-vic-uzivatelu-tim-vetsi-...

Zdroj: 
www.rozhlas.cz