Datum zveřejnění: 
28. 3. 2016

Studenti architektury pražského ČVUT z atelieru architekta Borise Redčenkova si vybrali město Ostrov pro své semestrální práce. Ostrov prošel po dobu své historie specifickým vývojem a na jeho území se nachází několik unikátních urbanistických a architektonických souborů, které mladé architekty zaujaly a zároveň inspirují pro další tvorbu. Aby se studenti mohli blíže seznámit s architektonickým vývojem města, uspořádal pro ně odbor rozvoje a územního plánování MěÚ Ostrov přednášku Mgr. Lubomíra Zemana. Na tu pak navazovala komentovaná prohlídka města, v rámci které studenti navštívili staré město, klášterní areál, park, ale také sídliště v nové části města, Mírové náměstí a architektonicky cenné objekty restaurace Družba, MŠ Halasova, MŠ Krušnohorská a objekt nové SPŠ Ostrov.

Společným tématem prací studentů je nevyužité a zanedbané území mezi Jáchymovskou ulicí a bývalou železniční vlečkou - území mezi novým a starým městem, mezi historií a současností. Studenti budou hledat možnosti využití pro toto území tak, aby zohlednili stávající provozní potřeby, ale zhodnotili i stávající potenciál ploch. Po dokončení budou své práce prezentovat v ostrovském zámku, kde je bude moci shlédnout i široká veřejnost. Věříme, že se dočkáme nových a zajímavých nápadů a podnětů jak naložit s celým nevyužitým prostorem.

http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1411&clanek=428242

Autor: 
PV
Zdroj: 
parlamentnilisty.cz