Datum zveřejnění: 
4. 3. 2016

Kadaňská průmyslovka se stala partnerskou střední univerzitní školou Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Vysoké školy, která patří k největším a s nejdelší tradicí vrámci celé Evropy. Ta s průmyslovkou uzavřela memorandum, které prohlubuje vzájemnou spolupráci.

"Memorandum o spolupráci mezi ČVUT v Praze a Střední průmyslovou školou stavební a Obchodní akademií v Kadani považujeme za prestižní zvýšení kreditu školy a tím i nárůst počtu uchazečů o studium stavebních oborů.

"Dále je nutná podpora technického vzdělávání, a proto si velmi ceníme toho, že se naše škola stala partnerskou střední univerzitní školou," dodal.
záležitost," komentoval tuto výjimečnou událost ředitel kadaňské střední školy Zdeněk Hrdina. Jak dodal, slibuje si od ní ČVUT navázala i s jinými školami, avšak ne takto úzce.

"Spolupracujeme také s Gymnáziem a Střední odbornou školou a Vyšší školou v Ledči nad Sázavou a máme náměty pro spolupráci se Střední průmyslovou školou J. Gočára v Praze," upřesnila Lenka Kubešová Zápotocká z PR oddělení a marketingu ČVUT. "Není ale jiná střední škola, než kadaňská, která by byla naší partnerskou univerzitní školou. Je to výjimečná událost," potvrdila.

Užší spolupráce se má týkat především výměny zkušeností mezi pedagogy kadaňské střední školy a ČVUT v Praze, porovnávání metod výuky na těchto vzdělávacích institucích a rozvíjení dalšího vzdělávání středoškolských učitelů. Plánována je i spolupráce na různých projektech a studentských pracích v rámci středoškolské odborné činnosti.

Praktickým výstupem bude koordinace stáží a odborných exkurzí pro studenty průmyslovky na půdě ČVUT. V neposlední řadě se obě instituce dohodly na usnadnění přechodu středoškolských studentů na vysokou školu. S úrovní absolventů kadaňských průmyslováků je však rektor ČVUT Petr Konvalinka spokojen už nyní.

Autor: 
MIRKA ŠEBESTOVÁ
Zdroj: 
chomutovský deník