Datum zveřejnění: 
26. 2. 2016

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze představí putovní výstavu Kouzlo starých map. Návštěvníci ji mohou shlédnout od 1. do 25. března 2016 v atriu fakulty. Vernisáž výstavy proběhne v úterý 1. března 2016 ve 14.00 hod. v atriu Fakulty stavební ČVUT (Thákurova 7, Praha 6). Prezentováno je celkem sedm výjimečných mapových děl z mapových sbírek pěti institucí, návštěvníci si mohou prohlédnout mapy s vysvětlujícím popisem i dobovými souvislostmi, uvidí mapu řeky Moravy, mapu Ameriky z roku 1606, Atlas Velkého Kurfiřta a další. Výstavu na Fakultě stavební ČVUT doplní postery na téma "Využití starých map ve výzkumu na oboru geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT v Praze".

Vernisáž nabídne krátkou přednášku Mgr. Zdeňka Stachoně, Ph.D., z Masarykovy univerzity v Brně, jež představí koncepci výstavy a její exponáty. V rámci vernisáže budou vystaveny vybrané ukázky české atlasové tvorby. Putovní výstavu připravila Česká kartografická společnost spolu s Univerzitou Palackého v Olomouci, Masarykovou Univerzitou v Brně, Univerzitou Karlovou v Praze, Vlastivědným muzeem v Olomouci a Vědeckou knihovnou v Olomouci u příležitosti Mezinárodního roku mapy, vyhlášeného Mezinárodní kartografickou asociací ICA a Organizací spojených národů na období 2015 - 2016 . Impuls pořídit pro vlastní sadu výstavních panelů a využít je k propagaci i osvětě vznikl na Katedře geomatiky, kde má výuka kartografie dlouholetou tradici v rámci studijního programu Geodézie a kartografie. Třetí sada panelů tak vznikla za podpory Fakulty stavební ČVUT v Praze a po ukončení výstavy na fakultě budou mapové panely putovat na střední školy, které o ni projevily zájem.

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze patří k významným technickým fakultám v České republice a má velmi dobré postavení i v mezinárodním měřítku. Jako jediná technická fakulta v ČR se umístila v první stovce v mezinárodním žebříčku hodnocení univerzit QS Rakings 2015. Na fakultě studuje více než 5 000 studentů a studijní programy jsou zaměřeny na obory stavebního inženýrství, architektury a geodézie a kartografie. České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 23 000 studentů. Pro akademický rok 2014/15 nabízí ČVUT svým studentům 110 studijních programů a v rámci nich 441 studijních oborů.

ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2014 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 3000 světových univerzit, ve skupině univerzit na 411. - 420. místě. V oblasti "Civil and Structural Engineering" bylo ČVUT hodnoceno na 51. - 100. místě, v oblasti "Mechanical Engineering" na 101. - 150. místě, v oblasti "Computer Science and Information Systems" a "Electrical Engineering" na 151. - 200. místě, a stejně tak i v oblastech "Mathematics" a "Physics and Astronomy". Více informací najdete na www.cvut.cz.

http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1423&clanek=423631

Autor: 
Tisková zpráva
Zdroj: 
parlamentnilisty.cz