Datum zveřejnění: 
5. 2. 2016

Zajímavá výstava je plodem spolupráce Mnichova Hradiště a Fakulty architektury ČVUT

Mnichovo Hradiště – Galerie Konírna prezentuje od úterý výsledky semestrálního projektu, jenž zaměstnával od podzimu více než dvě desítky studentů architektury z Fakulty architektury ČVUT Praha. Spolupráce, kterou inicioval architekt města Mnichovo Hradiště Jakub Chuchlík, přinesla velmi zajímavé výsledky a je dost možné, že ve městě rozproudí debatu.

Chuchlík oslovil architekty Josefa Mádra a Šárku Malošíkovou z ateliéru MáMA a po domluvě s nimi vytipoval pro studenty v Hradišti dvě místa, jejichž potenciál měli ve svých pracích rozvinout.

Prvním byla bývalá chemická čistírna zvaná Benešovka v podzámčí, druhou lokalitou proluka na křižovatce Turnovské a Jiráskovy ulice naproti Družbě.
Studenti ve městě strávili třídenní workshop, v rámci kterého sbírali podklady pro své práce, psali si poznámky a seznamovali se s prostředím.

Následně se pustili do práce. Své rozpracované návrhy posléze v ateliéru konzultovali ještě se zástupci města, například s již zmíněným architektem města, radní Janou Podzimkovou nebo Lenkou Zikmundovou z památkové péče.

"Předpokládali jsme, že většina projektů se bude orientovat na Benešovku, protože jde o větší a lákavější téma. Nakonec ale můžete vidět, že máme i osm projektů věnujících se proluce," konstatoval Josef Mádr na vernisáži.

V případě proluky sáhli někteří studenti po císařských otiscích, tedy starých plánech města, z nichž čerpali inspiraci o původním uspořádání lokality. Adéla Hajšmanová se například díky nim rozhodla projektovat na místě proluky dva bytové domy s uličkou uprostřed.

Zajímavou cestou se vydal i Adam Brich, který na rozdíl od svých kolegů rezignoval na drahé podzemní garáže a navrhl vytvořit parkoviště v úrovni silnice a byty až nad úrovní terénu.

O tom, že areál staré továrny zaujal většinu studentů svou rozlehlostí a industriálním charakterem, nebylo pochyb. Snad právě díky němu také většina budoucích architektů navrhla alespoň částečně zachovat historické budovy či jejich obvodové zdi a vsadit do nich své záměry – byty, kavárny, spolkový dům, koncertní síň.

Podrobně se s jednotlivými projekty můžete seznámit v Galerii Konírna základní umělecké školy po celý únor (otevřeno ve středu od 15 do 17 a v sobotu od 9 do 11 hodin). Kromě propracovaných tabel jsou součástí výstavy i prostorové modely. Město jedná s ateliérem o pokračování spolupráce i v letním semestru.

Autor: 
MARTIN WEISS
Zdroj: 
Boleslavský deník