Datum zveřejnění: 
21. 1. 2016

Fakulta zapojení Mezinárodní školy o Zájem školu Pedagogové Věda Celkem
1. Katedra architektury VŠUP v Praze 5,2 9 7,2 6,3 27,7
2. Fakulta architektury ČVUT v Praze 4,3 6,8 25,3
3. Fakulta stavební ČVUT v Praze 2,8 4,3 6,8 6 19,9
4. Fakulta architektury VUT v Brně 2 8,3 3 4,7 18
5. Fakulta stavební VUT v Brně 4 3,7 6,5 3,7 17,9
6. Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava 4,2 3,5 3,7 6,3 17,7
Pozn.: Čísla v tabulce vyjadřují, kolik bodů škola získala v jednotlivých kategoriích podle metodiky HN.

ŠANCE NA PŘIJETÍ*
Kolik uchazečů přijímají jednotlivé fakulty ke studiu architektury (v %) VŠUP v Praze 18
Fakulta architekt. VUT v Brně 37
Fakulta stavební VUT v Brně 55
Fakulta stavební VŠB-TU v Ostravě 65
Fakulta stav. ČVUT v Praze 65
Fakulta architektury ČVUT v Praze 72
- Procenta vyjadřují podíl přijatých studentů k počtu přihlášek v akademickém roce 2014/2015.

Zdroj: Data poskytnutá jednotlivými fakultami

Zdroj: 
Hospodářské noviny