Datum zveřejnění: 
13. 1. 2016

Rumburk – Po celou dobu své existence se rumburské gymnázium zaměřuje na to, aby důkladně připravilo své žáky pro jejich další studium v celém spektru vysokých škol. Již od 2. ročníku studia si mohou studenti volit jeden ze čtyř tematicky zaměřených studijních bloků, podle toho, na který typ vysoké školy by se v budoucnu chtěli přihlásit. Jedná se o blok přírodovědný, humanitní, jazykový a matematicko­technický. O smysluplnosti rozdělení výuky do čtyř bloků svědčí úspěchy absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy. Letos např. nastoupilo na vysoké školy 90% absolventů, největší část na vysoké školy ekonomické (22%), stejný počet pak na vysoké školy technické a přírodovědné (22%). Další studenti (13%) našli uplatnění na humanitních vysokých školách, ostatní pak na vysokých školách pedagogických, vojenských, sportovních a jiných.

Dnešní článek se věnuje právě posledním úspěchům matematicko­technického směru na škole. Rumburské gymnázium otevřelo v letošním školním roce jako novinku kroužek robotiky. Vedou ho Ing. Jaroslav Klinský a Mgr. Robert Seifert. Členové kroužku se už po necelých dvou měsících práce zúčastnili Robosoutěže 2015 pro střední školy. Tu pořádá Katedra řízení ČVUT FEL Praha. Tříčlenné týmy mají za úkol postavit a naprogramovat robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak, aby splnil zadaný úkol. Letošním úkolem bylo projet hrací plochu a uhasit požáry představované červeným světlem. Konstrukce i naprogramování robota bylo na umu členů týmu. Naše dva týmy (AnNiTy – Andrea Svatošová, Nikola Gottlieberová a Kristýna Zahejská a Spalovač – Jan Koštejn, Tomáš Brandejský a Vojtěch Janeček) se úspěšně probojovaly až do semifinále a při naší první účasti obsadily 5. – 8. místo z 21 týmů, což je výtečný výsledek vzhledem k možnosti práce pouze na zapůjčených stavebnicích z ČVUT FEL a krátkému času existence kroužku.

Do podobné zájmové oblasti spadá také soutěž Bobřík informatiky, kterou pořádá již osmým rokem Jihočeská univerzita České Budějovice. Soutěžící vyplňují interaktivní test na počítači ve webovém prohlížeči. Otázky nevyžadují žádné "speciální" informatické dovednosti. Jedná se o úkoly z oblasti porozumění informacím, řešení logických problémů, algoritmizace a užití informačních technologií v praktickém životě. Krajské kolo je určené pro 30 nejúspěšnějších řešitelů daného kraje a gymnázium bude letos zastupovat 8 žáků, což je více než čtvrtina účastníků. Řada studentů se zapojuje i do dalších matematickotechnických soutěží, např. do Turnaje mladých fyziků, Fyzikální, Astrofyzikální či Matematické olympiády, do soutěže Junior náboj, Pythagoriága, Genius logicus aj. I v nich získali žáci Gymnázia Rumburk za poslední léta řadu úspěchů v krajských i celostátních kolech.

Zdroj: 
Děčínský deník