Datum zveřejnění: 
13. 1. 2016

Události týdnevevěděa zdravotnictví

1 Družice prozkoumá sluneční vítr

Evropská kosmická agentura a Čínská akademie věd společně vybraly pro budoucí družici SMILE projekt, jehož se účastní i Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Družice má v roce 2021 zkoumat "sluneční vítr" – nabité částice ze Slunce, před nimiž Zemi chrání magnetické pole.

2 Nové nebezpečí se jmenuje ZIKA

Virus ZIKA se stal nejnovějším zdravotním rizikem ve světě. Šíří se ve Střední a Jižní Americe, způsobuje otoky, vyrážky, poškození nervů a také poruchy mozku dětí narozených nakaženým matkám. Přenášejí jej komáři rodu Aedes, kteří se vyskytují i v Evropě, kde je však v zimě šíření viru nemožné.

3 Oceněná astronomická fotografie

Uznání Česká astrofotografie měsíce získal za prosinec Jan Klečka, který zaznamenal měnivé fáze planety Venuše. Podívat se na oceněný snímek můžete na webu České astronomické společnosti www.astro.cz/cam/.

4 Přístroje za 200 milionů

Fakultní nemocnice Plzeň informovala, že si loni vylepšila své vybavení diagnostickými přístroji a přístroji pro radioterapii za víc než 200 milionů korun. 85% nákladů pokryly dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zbytek nemocnice zaplatila z vlastních zdrojů.

5 Rukavice vrací pohyb

¨Pacientům, kteří ztratili schopnost hýbat rukou kvůli úrazu nebo mozkové mrtvici, vrací pohyb lehounká rukavice vyvinutá na univerzitě v Singapuru.
Obsahuje senzory, které poznají nervové signály vedoucí ke svalům ruky, a technika v rukavici je pak uskuteční.

Zdroj: 
Lidové noviny