Datum zveřejnění: 
11. 1. 2016

V Českobudějovickém deníku (21. prosince 2015) byl otištěn článek Boj o Malák lidé zatím nevzdávají. V článku je uvedeno, že "vodohospodáři počítají na Malši s vyšším průtokem při stoleté vodě než posudek oponentů a na ten by ohrázkování nestačilo".

Toto tvrzení je třeba uvést na pravou míru. Hydrologická data shromažďuje a vyhodnocuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) a nikoli nějací nejmenovaní "vodohospodáři". Budějovické pracoviště ČHMÚ, osobně ústy ředitele Ing. Polcara potvrdilo, že jediný úředně stanovený stoletý průtok na Malši byl určen na profilu v Roudném a tento průtok činí 494 m3/s.

Žádný jiný průtok, tedy ani žádný vyšší průtok na Malši v Českých Budějovicích ČHMÚ stanoven nebyl. Občanské sdružení Malše tedy pro modelový výpočet použilo aktuální a úředně stanovený stoletý průtok na Malši, tj. 494 m3/s.

Dále vodohospodáři uvádí, že "úpravy na pravém břehu napomohou plynulejšímu průtoku vody při povodni". Ani toto tvrzení není pravdivé. Hydrotechnik Ing. Jindřich Pohl i další odborníci z katedry hydrotechniky ČVUT potvrdili, že průtok stoleté povodně v řešeném úseku (bez chystané bermy) vykazuje jasné znaky ustáleného rovnoměrného proudění vody v korytě a že zde tedy nejsou třeba žádné terénní úpravy.

Plynulejší průtok než rovnoměrné proudění v korytě není ani technicky možný. Naopak, rozšíření koryta a vzniklá berma průtok vody zhorší a hladina zde dokonce stoupne, jak ukázal kontrolní výpočet firmy DHI na povodňovémmodelu.

V Českobudějovickém deníku byla také otištěna fotografie, na které ukazuji vypočtenou hladinu stoleté vody – Q100 – na Malši v "kritickém místě" na konci ulice Na Nábřeží. Zde hladina povodně přetéká pravý břeh s převýšením tři centimetry. Jestli je kvůli této "katastrofální hladině povodně" nutné vybagrovat park a porazit 50 stromů, pak je podle mě motivem tétoúpravyasiněcojinéhonež protipovodňová ochrana. Proč se schovávají autoři projektu "Město a voda" za protipovodňová opatření? Není skutečným důvodem náhodou rekreační plavba lodiček po Malši ?

Zdroj: 
Českobudějovický deník