Datum zveřejnění: 
10. 1. 2016

Studenti středních škol již hledají, na kterou vysokou školu by se přihlásili. S tím jim má pomoci i vůbec první nekomerční veletrh studijních příležitostí. Všechny pražské veřejné vysoké školy totiž poprvé nabídnou svým uchazečům ucelenou nabídku studijních oborů.

Pražským veřejným vysokým školám se poprvé podařilo zorganizovat jednu akci, na které by byly všechny najednou. Prezentace univerzit proběhne na Vysoké škole ekonomické na pražském Žižkově. Vstupné je zdarma. Dopoledne představí školy nabídku technických a přírodovědných oborů a odpoledne pak humanitních, ekonomických a IT oborů. "Oproti komerčním veletrhům budou mít zájemci o studium větší možnost seznámit se s obsahem studia," slibují pořadatelé.

Jaké školy na veletrhu budou?
- Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
- České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
- Univerzita Karlova v Praze (UK)
- Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)
- Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
- umělecké vysoké školy (AMU, AVU, UMPRUM)

S nápadem zorganizovat veletrh přišla Vysoká škola ekonomická. Ta přiznává, že hlavním důvodem byly náklady za účast na obdobných veletrzích komerčního rázu. "Proto jsme na půdě České konference rektorů diskutovali s kolegy různé nápady. Dotazníkové šetření mezi 24 veřejnými vysokými školami ukázalo, že zájem o samostatný veletrh by měly zejména pražské vysoké školy," uvedla rektorka VŠE Hana Machková.

Pražské veřejné vysoké školy budou pro rok 2016/2017 nabízet maturantům zhruba 23 tisíc míst pro bezplatné studium v českém jazyce. Další minimálně 2 tisíce zájemců budou za poplatek studovat v cizích jazycích, zejména v angličtině a ruštině. Celkově mají státní školy akreditováno 462 studijních oborů. Nejvíc jich má Karlova univerzita, na 17 fakultách má akreditováno 246 bakalářských a dlouholetých magisterských oborů.

http://www.blesk.cz/clanek/366328/prazske-vysoke-skoly-prijmou-letos-23-...

Zdroj: 
blesk.cz