Datum zveřejnění: 
5. 1. 2016

Praha 5. ledna (ČTK) - Pražské veřejné vysoké školy uspořádají samostatný nekomerční veletrh, na němž budou prezentovat svou nabídku studijních příležitostí pro maturanty. Uskuteční se 14. ledna v prostorách Vysoké školy ekonomické (VŠE) na Žižkově. Motivací k jeho uspořádání byly také vysoké náklady na obdobných komerčních akcích, uvedla v tiskové zprávě rektorka VŠE Hana Machková.

Právě největší ekonomická univerzita v Česku s nápadem na uspořádání nekomerčního veletrhu přišla. "Náklady na marketing, a zejména na účast na komerčních veletrzích, začínají být pro veřejné vysoké školy neúnosné. Proto jsme na půdě České konference rektorů diskutovali s kolegy různé nápady. Dotazníkové šetření mezi 24 veřejnými vysokými školami ukázalo, že zájem o samostatný veletrh by měly zejména pražské vysoké školy, které již rok úspěšně spolupracují na projektu Study in Prague a mají k sobě velkou důvěru," uvedla rektorka.

Na půdě VŠE se představí všech osm pražských vysokých škol, vedle pořádající instituce také Univerzita Karlova, České vysoké učení technické, Česká zemědělská univerzita, Vysoká škola chemicko-technologická a umělecky zaměřené Akademie múzických umění, Akademie výtvarných umění a Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Prezentovat budou své bakalářské a víceleté magisterské obory, na které se mohou hlásit absolventi středních škol.

Veletrh bude otevřen od 9:00 do 16:30, vstup bude zdarma. Ve velkých posluchárnách se budou konat prezentace jednotlivých škol a v menších učebnách budou zástupci fakult odpovídat na dotazy návštěvníků. Dopoledne bude věnováno technickým a přírodovědným oborů, odpoledne humanitním, ekonomickým a IT oborům. "Oproti komerčním veletrhům budou mít zájemci o studium větší možnost seznámit se s obsahem studia," uvedli pořadatelé.

Po pilotním projektu by se podle rektorky Machkové mohly za rok přidat i univerzity z dalších regionů, například Moravskoslezského kraje. "Druhý ročník pražské iniciativy by měla uspořádat jiná vysoká škola, nejlépe Univerzita Karlova, která má také vhodné prostory," doplnila.

Pražské veřejné vysoké školy mají pro akademický rok 2016/2017 akreditováno 462 studijních oborů. Pro bezplatné studium v češtině mohou přijmout asi 23.000 zájemců. Další stovky lidí mohou studovat obory v cizích jazycích, zejména angličtině a ruštině. Vedle cizinců jsou určeny také českým zájemcům, platí se na nich školné. "Celkem tak dostane možnost studia na prestižních vysokých školách nejméně 25 tisíc studentů," uvedla VŠE. Nejširší nabídku poskytuje Univerzita Karlova, která má na 17 fakultách akreditováno 246 bakalářských a dlouholetých magisterských oborů.

 

Zdroj: 
čtk