Datum zveřejnění: 
1. 1. 2016

Michal KUBAL, moderátor:
Varhany kdysi patřily do každého českého kostela. Jejich osud ale často ukazoval vztah obyvatel k církvi a víře. Nástroje tak v desítkách míst spíše chátrají. Mnoho farností se teď snaží vybrat peníze na rekonstrukci nebo přímo na nové. Týká se to malých kostelíků, ale třeba i svatovítské katedrály.

Jan MIKUŠEK, varhaník v kostele v Lysé nad Labem:
Tyhle hrajou pěkně, tak k tý už se nedostane vzduch.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor:
Sto padesát let staré varhany v Lysé nad Labem mají jasného nepřítele, červotoče.

Jan MIKUŠEK, varhaník v kostele v Lysé nad Labem:
Tady přijde člověk, jo, vy máte tady krásný ty varhany, to je, čoveče, super. A proto to pořád nějak hraje, tak se člověku zdá, že vlastně ty varhany jsou v pohodě.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor:
Jenže z pěti rejstříků fungují alespoň částečně dva. Rozpadající se skříně ohýbají píšťaly, nehrají ani některé pedály. Záchrana má stát jedenáct milionů. Minimálně dva z nich bude muset zaplatit sama farnost, aby měla šanci získat dotaci. Farníci proto hledají dárce. V podobné situaci jsou desítky farností a sborů. Třeba v Plzni nebo v brněnském Králově Poli. Dárcům proto nabízejí vyrytí jména na píšťalu, kterou se rozhodnou sponzorovat. Už polovinu píšťal si tak adoptovali lidé z varhan pro poutní místo Svatá hora u Příbrami. Jedna stojí od patnácti do sto padesáti tisíc korun. Úplně nové varhany potřebuje nejvýznamnější chrám v zemi - katedrála svatého Víta na Pražském hradě. Měly by stát maximálně sedmdesát milionů. Za půl roku se podařilo sesbírat kolem deseti. Varhany by měly do tří let stát na hlavním kúru a nahradit provizorní nástroj v boční lodi.

Josef KŠICA, varhaník v Chrámu sv. Víta:
Tento nástroj naplní dvě třetiny katedrály a není už pořádně slyšet u hlavního vchodu.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor:
Podobná situace je v betlémské kapli, kde bohoslužby nebo promoce absolventů ČVUT doprovázejí pouze dosluhující digitální varhany. Sami absolventi proto organizují sbírku. Vybráno je zatím přes milion. Nové varhany ale mají stát dvanáctkrát tolik. Pavel Schrötter, Česká televize.

Zdroj: 
ČT 1