Datum zveřejnění: 
30. 12. 2015

Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka:
Firma Kapsch bude mýto v Česku vybírat ještě nejmíň dva roky. Ministerstvo dopravy nestihne výběrové řízení, ve kterém mělo zvolit provozovatele od roku 2017. Jmenované společnosti proto smlouvu prodlouží a soutěž posune na kdy, to ještě není jasné. O dalším postupu bude vláda mluvit v lednu.

Pavel CYPRICH, redaktor:
Mýto v Česku vybírá od roku 2007 firma Kapsch. Smlouva jí končí příští rok. Žádný z posledních pěti ministrů dopravy nedokázal připravit navazující tendr a zatím to nezvládl ani ten současný.

redaktorka /usnesení vlády z 15. 4. 2015/:
"Vláda ukládá ministru dopravy bezodkladně zahájit přípravu systému elektronického mýta po roce 2016."

Zdeněk NEUSAR, mluvčí, ministerstvo dopravy:
Aktuálně probíhají jednání stále o součinnosti s Kapschem. Naším cílem pořád je otevřené výběrové řízení na provozovatele stávajícího systému. Podrobnosti by měl představit pan ministr v lednu na vládě.

Pavel CYPRICH, redaktor:
Ministerstvo ještě letos v listopadu tvrdilo, že soutěž vypíše na začátku roku 2016. Plán mu schválila i vláda. Už o měsíc později ale harmonogram neplatí. Úřad ho nestíhá.

Zdeněk NEUSAR, mluvčí, ministerstvo dopravy:
Podle informací mýtného manažera z 22. prosince ten prostor na předání nemůže být tři až šest měsíců, jak se původně předpokládalo, ale 14 až 18 měsíců, což je mnohem delší doba.

Pavel ŠVAGR, člen řídícího výboru pro mýto; předseda SSHR:
Poslední harmonogram vládou schválený z 20. Listopadu tohoto roku. Pokud nyní tyto termíny nebudou dodržovány, tak samozřejmě máme obavu, aby soutěž byla z hlediska termínu dodržena.

Pavel CYPRICH, redaktor:
Ministerstvo teď zvažuje tři varianty postupu. Podle první prodlouží Kapsch smlouvu do dubna roku 2018. Druhé počítá s polovinou stejného roku. A podle třetí by firma systém spravovala až do půlky roku 2020. Teprve pak by se o nového výběrčího mýta soutěžilo. Mýtných bran je v Česku necelých 300. Jen letos vydělají státu 9,5 miliardy korun. Asi dvě miliardy z toho jdou provozovateli systému, konsorciu Kapsch. A peněz z mýta přibude. Od nového roku se pro kamiony zpoplatňují i některé silnice první třídy. Stát by díky tomu měl vybrat zhruba o půl miliardy korun víc než letos. Pavel Cyprich, Česká televize.

Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka:
A po telefonu vítám ve vysílání Petra Moose, proděkana dopravní fakulty ČVUT, dobrý večer.

Petr MOOS, proděkan, Fakulta dopravní, ČVUT:
Dobrý den vám i posluchačům.

Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka:
Pane proděkane, proč se vlastně takzvaná mezisoutěž nestihla?

Petr MOOS, proděkan, Fakulta dopravní, ČVUT:
Podle mého soudu je to dáno skutečností, že ministerstvo dopravy díky předchozím častým změnám ministrů a jejich úředníků tak vlastně na tento akt nebylo připraveno. A když už někdo z úředníků tu problematiku pochopil, tak byl vyměněn někým, kdo opět o problému věděl jen velmi málo. Naštěstí ale současný pan ministr už problém skutečně řeší, ale ve velmi omezených časových mantinelech.

Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka:
A co to vlastně znamená pro stát? Tratí na tom stát?

Petr MOOS, proděkan, Fakulta dopravní, ČVUT:
Bezpochyby tratí, protože jakákoliv soutěž, tendr, dovoluje najít levnější ekonomičtější, efektivnější řešení nebo partnera pro danou službu. A my se tímto o tuto možnost připravujeme.

Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka:
Dá se tedy očekávat, že takzvaná mezisoutěž ještě bude nebo se už neuskuteční?

Petr MOOS, proděkan, Fakulta dopravní, ČVUT:
To těžko říci, protože jsou ve hře ještě jednání s úřadem pro hospodářskou soutěž a toho času už nezbývá mnoho, takže je pro pana ministra i jeho řídící výbor těžkým úkolem říci, zda kterou z těch tří variant vlastně zvolí.

Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka:
Co je brzdou k vyřešení definitivní situace kolem mýtného? Řeší se to už několik let, koneckonců už vy jste to zmínil, zabývala se tím již řada ministrů, proč tedy ještě vlastně celý problém vyřešen nebyl?

Petr MOOS, proděkan, Fakulta dopravní, ČVUT:
Zabývalo se touto problematikou už pět ministrů a mnohem víc úředníků se v jejich úřadě u této problematiky vyměnilo. Když si uvědomíme, že jde o problematiku, která je legislativní, tedy právní, ale je i technická, technologická, ekonomická a tak dále, tak vyžaduje připravenost těch lidí a ne, když přijde nový úředník a neví o problému téměř nic, tak nemůže být úspěšným řešitelem a já bych přál, aby už konečně ministerstvo bylo stabilní, a tyto problémy se podařilo v nadcházejícím roce úspěšně vyřešit.

Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka:
Tak to byl Petr Moos, proděkan dopravní fakulty ČVUT. Díky za rozhovor.

Petr MOOS, proděkan, Fakulta dopravní, ČVUT:
Děkuji.

Zdroj: 
ČT 24